Na een langdurige ziekte of een zware ingreep kan u bij ons terecht voor aangepaste revalidatie, zowel voor gehospitaliseerde en ambulante patiënten.
Het revalidatieteam bestaat uit een medisch team aangevuld met een verpleegkundig team, kinesitherapie, ergotherapie, dienst patiëntenbegeleiding, logopedie, diëtist, ...

Artsen

Verpleegafdeling

Revalidatie
Hoofdverpleegkundige Geert Mariën   
T 02  257 57 71 (hoofdverpleegkundige)
T 02  257 57 72 (afdeling)

Voor afspraken: T 02 257 51 73

Patiëntenbrochures