Na een langdurige ziekte of een zware ingreep kan u bij ons terecht voor aangepaste revalidatie, zowel voor gehospitaliseerde en ambulante patiënten.
Het revalidatieteam bestaat uit een medisch team aangevuld met een verpleegkundig team, kinesitherapie, ergotherapie, dienst patiëntenbegeleiding, logopedie, diëtist, ...

Artsen

Verpleegafdeling

Revalidatie
Hoofdverpleegkundige Geert Mariën
T 02  257 57 91
Voor afspraken: T 02 257 51 73