Slaaponderzoek

Sinds 2011 kan u in het AZ Jan Portaels terecht voor slaaponderzoeken. In oktober 2015 gingen we van start op de vernieuwde stroke unit op de afdeling neurologie. 

We beschikken over twee slaapbedden in 2 separate, volledig uitgeruste kamers, gelokaliseerd op de afdeling neurologie (interne geneeskunde 3, op de 2de verdieping). De slaapeenheid is 7 dagen per week open.

Tevens is er op de kinderafdeling een bed beschikbaar voor diagnostiek van slaapproblemen bij kinderen. Dit staat onder toezicht van de pediaters.

Voor het slaaponderzoek zelf wordt u opgevangen door de verpleegkundigen van de eenheid neurologie.

Het uitlezen van de diagnostische polysomnografie gebeurt door de longartsen.

We beschikken over een multidisciplinair team dat in staat is een eventuele behandeling in te stellen: dit bestaat uit KNO artsen, een chirurg (gespecialiseerd in obesitaschirurgie), stomatologen, neurologen, psychiaters en er is samenwerking met de slaappsychologen van het UZ Brussel.

Voor het opstarten van een behandeling met CPAP bij de diagnose van slaapapneu is er een nauwe samenwerking met het slaaplabo van het UZ Brussel waar dr. De Meirleir 1 dag per week werkzaam is. 
Zo kunnen we een snelle service bieden wanneer de diagnose van een matig tot (zeer) ernstig obstructief slaapapneusyndroom gesteld werd en een indicatie is voor het opstarten van een behandeling met CPAP. Zij volgt de patiënten die gestart zijn met CPAP daar ook zelf verder op.

Patiëntenbrochures