Elke rugpijn wordt steeds volgens het biopsychosociaal model benaderd. Pijn heeft niet altijd te maken met weefselschade. De ernst van de weefselschade staat ook niet altijd rechtstreeks in verband met de intensiteit van de pijn.

Om dit zorgpad met aandacht voor het biopsychosociaal model nog meer te volgen, is er sinds 2019 een maandelijkse Multidisciplinaire Spine- vergadering met de spinale chirurgen, de fysisch geneesheren, de neurologen, de anesthesisten/ algologen, de pijnverpleegkundigen, de kinesisten en de psychologen.

Een patiënt kan door alle leden van de vergadering, maar ook door de huisarts aangebracht worden voor multidisciplinair overleg. De patiënt wordt vooraf door meerdere disciplines gezien en vervolgens besproken op de vergadering om tot een gepersonaliseerd multidisciplinair behandelplan te komen. Dit stappenplan wordt samengevat in een brief aan de huisarts en wordt ook bij het volgende contact met de patiënt besproken. Een actieve medewerking van de patiënt is uiteraard noodzakelijk voor een succesvolle multidisciplinaire behandeling.

Het maandelijks overlegmoment is eveneens een ideale gelegenheid om ons gemeenschappelijk bij te scholen zodat we allen “dezelfde taal” spreken. We verdiepen ons verder in het klinisch onderzoek, de indicaties voor multidisciplinaire rugschool, voor manuele therapie, voor infiltraties en voor chirurgie.

Sinds maart 2021 heeft AZ Jan Portaels een door Fedris erkende multidisciplinaire rugschool. Fedris is het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Het doorlopen van een rugschool is de beste secundaire preventie van rugklachten zodat er minder werkverlet is.

We kunnen besluiten dat we binnen AZ Jan Portaels streven naar de beste zorg voor de rugpatiënt. Het multidisciplinair spine overleg, het volgen van een zorgpad lage rugpijn, de pijn benaderen volgens het biopsychosociaal model en een multidisciplinaire rugschool dragen hier toe bij.