Sinds 2013 biedt het AZJP de mogelijkheid aan de eigen medewerkers om patiëntonveilige incidenten(*) te melden via FLOW van ZENYA Infoland. In totaal staan 44 speciaal getrainde decentrale coördinatoren, en hun eigen decentraal team, garant voor de opvolging en afhandeling van incidenten op de eigen afdeling en dit op basis van een “no blame, no shame” benadering.

Niet-medische incidenten worden afgehandeld door het decentraal team waar het incident is ontstaan en dit onder begeleiding van de decentrale coördinator die verantwoordelijk is voor de opvolging en afhandeling van het incident.

Medische incidenten kunnen door de decentrale coördinator geëscaleerd worden naar de kwaliteitsarts. Hij/zij heeft een coördinerende functie en zal een medisch incident doorgeven aan het betrokken medisch decentraal team voor verdere opvolging en afhandeling. Basisoorzaken en verbeteracties worden door het betrokken medisch decentraal team gecommuniceerd aan de kwaliteitsarts.

Incidenten waarbij er sprake is van ernstige schade bij de patiënt tgv. het incident worden voor een retrospectieve analyse geëscaleerd naar team kwaliteit. Een speciaal samengesteld crisisteam wordt geactiveerd voor de opvolging van incidenten met ernstige schade voor de patiënt of overlijden tgv een patiëntonveilige situatie.

Data over de incidenten wordt geprojecteerd op de kwaliteitsborden. Binnen het zorgdepartement worden incidenten besproken tijdens het structureel maandelijks overleg tussen de hoofdverpleegkundigen en zorgmanagers. Medische incidenten worden tijdens een structureel overleg tussen de kwaliteitsarts en de hoofdarts. Datarapportage staat ter beschikking voor zorgmanagers, directie patiëntenzorg, algemene directie en hoofdarts. Ook elke decentrale coördinator heeft toegang tot de data op de eigen afdeling en ziekenhuisbreed. Medische departementshoofden en –diensthoofden kunnen op eigen vraag, gericht aan team kwaliteit, toegang krijgen tot de data binnen de eigen afdeling.

Het jaarverslag met betrekking tot incidentmeldingen wordt ter beschikking gesteld via team kwaliteit. Hiervoor kan je een mail sturen met motivatie naar kwaliteit [at] azjanportaels.be (kwaliteit[at]azjanportaels[dot]be).