Na de audit begin oktober, ontvingen we recent het finale auditrapport met ronduit schitterende bevindingen en enkele nieuwe uitdagingen. Het behalen van dit label is zeker geen eindpunt voor ons, maar een bron van inspiratie om onze zorg- en dienstverlening ook in de toekomst te blijven verbeteren.