dr. Christiaan De Bruyne
chirurgie générale et abdominale, chirurgie de l'obésité, chirurgie de la paroi abdominale, chirurgie de la vésicule biliaire

Availability

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Morning
Afternoon
CHJP Vilvoorde

Ongeacht de conventiestatus van de arts en tenzij anders vermeld, werkt deze aan conventietarief in AZJP Vilvoorde. Voor meer informatie over de tarieven kan u steeds terecht bij de facturatiedienst.