Door deze website te bezoeken en/of de informatie op de website te gebruiken neemt u kennis van de hieronder vermelde voorwaarden.

De informatie op deze site wordt door AZ Jan Portaels met de nodige zorg nagekeken. Door de snelle evolutie van de behandelde materie is het mogelijk dat niet alle gegevens op onze website volledig of actueel zijn. Om die reden wijzen wij elke aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden af. Wanneer AZ Jan Portaels wordt verwittigd van onjuistheden of de onvolledigheid van de gegevens, dan zullen wij deze zo snel mogelijk verbeteren of aanvullen. U kan onjuistheden melden via communicatie [at] azjanportaels.be.

De gegevens op deze site zijn louter informatief. De informatie is niet gericht naar individuele personen en vervangt geen advies, diagnose of therapie gegeven door een arts. Hiervoor dient u een gekwalificeerde arts te raadplegen, die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

AZ Jan Portaels verzamelt en/of verspreidt persoonsgegevens conform de geldende wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). 

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan u hier vinden.

Tijdens het surfen op deze website kan bepaalde informatie passief worden ingezameld, dus zonder dat de informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt. Dit door middel van verschillende hulpmiddelen zoals cookies. Waarom? Om bijvoorbeeld bezoekersaantallen, de duur van een websitebezoek en de manier waarop men op deze website terechtkomt te meten. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, en nooit ter identificatie van individuele personen. Meer informatie over het gebruik van cookies kan u hier vinden.

Beweringen en opinies geuit in de artikelen en andere publicaties op deze website, zijn die van de respectievelijk auteur(-s) en niet noodzakelijk die van de redactie, webmaster, of AZ Jan Portaels.

De website van AZ Jan Portaels bevat verwijzingen naar andere websites. AZ Jan Portaels is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor het privacybeleid  van externe websites waarnaar wordt verwezen.  AZ Jan Portaels aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van dergelijke websites. 

AZ Jan Portaels kan geen garantie bieden over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hier, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg van is.

De gegevens en het beeldmateriaal op deze website zijn eigendom van AZ Jan Portaels, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. AZ Jan Portaels geeft de toelating om deze gegevens af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat ze louter voor eigen informatieve doeleinden worden gebruikt. Verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie ten behoeve van derden is enkel mogelijk mits uitdrukkelijke toestemming van AZ Jan Portaels.