Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg (VIKZ)

Het meten en delen van kwaliteit is de basis van een doelgericht kwaliteitsbeleid. De kwaliteitszorg in algemene ziekenhuizen is vastgelegd in het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. De algemene ziekenhuizen kiezen zelf welke indicatoren ze meten. De resultaten hiervan verschijnen op de website van VIKZ: zorgkwaliteit.be.

Het AZ Jan Portaels neemt deel aan het VIKZ-project voor de volgende domeinen:

 • Oncologie
  • Rectumkanker
  • Borstkanker
 • Patiëntervaring
  • Vlaamse PatiëntenPeiling (klassieke opnames, dagziekenhuis, pediatrie voor ouders)
 • Website screening
 • Patiëntveiligheidsacties
  • Medicatieveiligheid
  • Handhygiëne
  • Patiëntidentificatie
  • Checklijst veilige heelkunde
  • Decubituszorg
  • Ongeplande heropnames
  • Bloedstroominfecties
  • Klinische farmacie
  • Suïcidepreventie
 • Beroertezorg

Ben je benieuwd naar de resultaten? Ontdek ze hier op de website van zorgkwaliteit.

Kwaliteitsindicatoren - kwaliteitsborden

Het AZ Jan Portaels volgt zelf een aantal indicatoren op. Deze kunnen geraadpleegd worden op de kwaliteitsborden die op de meeste afdelingen omhoog hangen in de gangen.

Volgende metingen worden getoond: decubitus, pijnmetingen, patiënttevredenheid, patiëntidentificatie, incidentmeldingen, …

Op regelmatige basis wordt deze set van indicatoren gewijzigd. Voor de laatste versie nodigen we jullie uit om een kijkje te nemen aan een kwaliteitsbord op een afdeling.

Op deze borden worden ook de genomen kwaliteitsinitiatieven of verbeteracties getoond d.m.v. een verbeterkruis. Maandelijks worden bepaalde verbeteracties gedefinieerd, gekozen en opgevolgd door onze medewerkers van de afdelingen. Voorbeelden zijn patiëntidentificatie, hemovigilantie, valpreventie, decubitus, … . De afdelingen bepalen zelf welke verbeteracties ze de komende maand gaan opvolgen en borgen. De voortgang wordt aangeduid op het verbeterkruis.

Voortdurende kwaliteitsverbeteringen: verbeterprojecten

Het AZ Jan Portaels werkt voortdurend aan kwaliteitsverbetering door zelf een aantal controles uit te voeren om de geleverde zorg te optimaliseren. Een aantal voorbeelden van deze controles zijn:

 • Uitvoeren van interne kwaliteitsaudits

Begin 2021 werd een nieuw team van kwaliteitsauditoren samengesteld. Maandelijks gaan ze op pad om op een systematische en onpartijdige manier gegevens te verzamelen over de kwaliteit van de toegepaste processen en gemaakte afspraken binnen een afdeling, dienst of departement. Op basis van de audit gaat de afdeling, dienst of departement zijn zorg verbeteren. In 2021 werden o.a. volgende interne kwaliteitsaudits uitgevoerd: geestelijke gezondheidszorg, medicatiebeheer, infectiepreventie, leiderschap, …

Jaarlijks wordt een planning opgemaakt om de meest kritische processen te auditen binnen het ziekenhuis.

 • Uitvoeren van controles op het naleven van de basisvereisten inzake handhygiëne

De handen vormen de belangrijkste overdrachtsweg van micro-organismen. Handhygiëne wordt bijgevolg beschouwd als de meest doeltreffende van de algemene voorzorgsmaatregelen ter preventie van infecties bij de zorgverlening. Het ziekenhuis doet op regelmatige tijdstippen controles op het naleven van de handhygiëne bij zijn medewerkers en artsen. Op basis van deze meting worden verbeteracties uitgevoerd.

 • Uitvoeren van veiligheidsrondes op zorgafdelingen

Maandelijks gebeuren er rondes waarbij de veiligheid en de kwaliteit van zorg wordt gecontroleerd. Op basis van deze meting worden verbeteracties uitgevoerd en wordt de kwaliteit verhoogd. De resultaten worden weergegeven op de kwaliteitsborden.

Volgende veiligheidsrondes komen aan bod: patiëntidentificatie, volledigheid van het dossier, ontslag- en consultatiebrieven, volledigheid reanimatiekoffer, narcoticabeleid, …

Uit elke veiligheidsronde worden verbeteracties geformuleerd. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld: opmaken van een gestandaardiseerde brief achter bepaalde tabbladen in het patiëntendossier, checklist op buitenzijde reanimatiekoffer, …

 • Veilige zorg infobeurs

In het najaar organiseert team kwaliteit wekelijks gedurende een maand een "veilige zorg infobeurs" in de cafetaria van ons ziekenhuis. Collega's kunnen zich bij verschillende interactieve infostandjes laten onderdompelen in een bepaald thema. 

Meer weten over team kwaliteit? Klik hier.