1. Vervoer voor onderzoeken en behandelingen die niet in het AZ Jan Portaels plaatsvinden:

Voor bepaalde onderzoeken of behandelingen die niet in het AZ Jan Portaels plaatsvinden, wordt u per ziekenwagen vervoerd naar de samenwerkende zorginstelling. De kosten van dit inter-ziekenhuisvervoer worden betaald door het AZ Jan Portaels.

2. Vervoer voor ontslag uit het AZ Jan Portaels:

Bij ontslag uit het ziekenhuis betaalt u zelf de kosten voor het ziekenwagenvervoer. Uitgezonderd indien u overgebracht wordt naar een ander ziekenhuis, omdat uw behandelend arts dit nodig vindt in het kader van uw behandeltraject. Wanneer u ontslagen wordt en terug naar huis mag of een andere verblijfplaats, regelt de verpleegkundige of sociaal werker dit voor u, indien nodig.

3. Vervoer voor een medische urgentie:

Indien dit om een vervoer voor een medische urgentie gaat en u moet overgebracht worden naar een universitair ziekenhuis, kan de factuur voorgelegd worden aan uw ziekenfonds om tussenkomst te bekomen.

Mocht u nog verdere vragen hebben kan u terecht bij de Sociale Dienst: socialediensten [at] azjanportaels.be (socialediensten[at]azjanportaels[dot]be) of 02/257 54 66.