1. Vervoer voor onderzoeken en behandelingen die niet in het AZ Jan Portaels plaatsvinden:

Voor bepaalde onderzoeken of behandelingen die niet in het AZ Jan Portaels plaatsvinden, wordt u per ziekenwagen vervoerd naar de samenwerkende zorginstelling. De kosten van dit inter-ziekenhuisvervoer worden betaald door AZ Jan Portaels op voorwaarde dat het vervoer ‘heen en terug’ op dezelfde dag gebeurt.

2. Vervoer voor ontslag uit het AZ Jan Portaels:

Indien het vervoer ‘terug’ niet op dezelfde dag gebeurt, dan wordt dit beschouwd als een ontslag uit AZ Jan Portaels en betaalt u zelf de kosten voor het ziekenwagenvervoer. Wanneer u ontslagen wordt en terug naar huis mag of een andere verblijfplaats, regelt de verpleegkundige of sociaal werker dit voor u, indien nodig.

3. Vervoer voor een medische urgentie:

Indien dit om een vervoer voor een medische urgentie gaat en u moet overgebracht worden naar een universitair ziekenhuis, kan de factuur voorgelegd worden aan uw ziekenfonds om tussenkomst te bekomen.

Mocht u nog verdere vragen hebben kan u terecht bij de Sociale Dienst: socialediensten [at] azjanportaels.be of 02/257 54 66.