Als zorginstelling gelegen in Vilvoorde krijgen we meer en meer te maken met patiënten die geen Nederlands, Frans of Engels spreken. Vaak verschilt hun culturele achtergrond sterk van die van de zorgverstrekkers. Taal- en cultuurbarrières bemoeilijken dan de hulpverlening.

Het doel van interculturele bemiddeling is de taalbarrière, de sociaal-culturele barrières en spanningen tussen etnische groepen, in de context van de hulpverlening zo veel mogelijk op te lossen. We willen er zo voor zorgen dat de zorg voor iedereen even toegankelijk is en van gelijke kwaliteit.

Onze intercultureel bemiddelaar biedt u eerst en vooral taalondersteuning in het Nederlands, Frans, Engels en Arabisch. Voor andere talen zal de interculturele bemiddelaar de best mogelijke tolkoplossing voor u vinden en regelen. De interculturele bemiddelaar zal ook een brug vormen tussen patiënten en zorgverleners in diverse (culturele) situaties.

Wie te contacteren?

In geval van een consultatie gelieve dit 48 uur op voorhand te melden aan de dienst afspraken indien u taalbijstand/interculturele bemiddeling wenst.

Gelieve bij inschrijving voor een ziekenhuisopname het verplegend personeel zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen indien u taalbijstand/interculturele bemiddeling wenst.

Aarzel eveneens niet bij de aankomst op onze spoedgevallendienst om aan te geven dat u taalbijstand/interculturele bemiddeling wenst.

U kan interculturele bemiddeling eveneens inroepen bij:

-           De vraag naar informatie over de werkwijze van het ziekenhuis  

-           De vertaling en het vervolledigen van uw administratief dossier.

Je kan de intercultureel bemiddelaar bereiken via mail: intercultureel.bemiddelaar [at] azjanportaels.be