Interculturele bemiddeling

Veel patiënten en bezoekers komen naar ons ziekenhuis zonder Nederlands, Frans of Engels te spreken. Vaak hebben ze een andere cultuur dan de zorgverleners. Nederlands is de voertaal in ons ziekenhuis, maar onze medewerkers spreken zo veel mogelijk de taal van de patiënt en bezoekers. Dit omdat we iedereen dezelfde zorg willen geven. Daarom hebben we een intercultureel bemiddelaar in ons ziekenhuis.

De interculturele bemiddelaar:

 • Tolkt of zorgt voor tolken en/of bemiddelt, zodat onze patiënten met onze artsen en verpleegkundigen kunnen spreken.
 • Beantwoordt vragen van onze patiënten.
 • Helpt bij het maken van nieuwe afspraken en eventuele administratie van documenten.

De interculturele bemiddelaar is aanwezig in het ziekenhuis op alle weekdagen van 9u tot 17u, behalve op woensdag en spreekt Arabisch  (modern standaard Arabisch en dialecten uit het Midden Oosten).

Voor patiënten die een andere taal spreken dan Nederlands, Frans, Engels werken we met een videotolk.

Hoe vraag je een tolk of bemiddelaar aan?

 • Minstens 3 werkdagen voor uw afspraak in het ziekenhuis.

 • Via de Afsprakendienst (telefonisch via 02/ 254.64.00) of in het ziekenhuis. 
  • Zeg steeds welke taal je spreekt, uit welk land je komt en dat je een tolk nodig hebt.
 • Heb je al een afspraak gemaakt via de website?
  • Neem rechtstreeks contact op met de Intercultureel bemiddelaar om een tolk aan te vragen: telefonisch via 02/257.55.94 of via e-mail intercultureel.bemiddelaar [at] azjanportaels.be.
  • Vermeld steeds: uw naam en geboortedatum, uw taal en land van herkomst, t​​​​​ijdstip van de afspraak en naam van de arts.

 • Bij een ziekenhuisopname: gelieve bij inschrijving de verpleegkundigen zo snel mogelijk te laten weten dat je hulp van een intercultureel bemiddelaar of tolk wenst.
 • Aarzel niet om bij aankomst op onze spoedgevallendienst aan te geven dat je taalbijstand of interculturele bemiddeling wenst.

Interculturele bemiddeling en het zoeken naar een externe tolk is gratis.