Ontslagvoorbereiding

De datum en het tijdstip van uw ontslag uit het ziekenhuis wordt in samenspraak met de behandelende arts bepaald.

Uw familie of naasten inlichten over uw ontslag, dient u zelf te doen. Zo kunnen jullie ook het vervoer en de eventuele thuisopvang bespreken.

Indien u na uw verblijf in het ziekenhuis naar een andere zorginstelling gaat, regelt de sociaal werker dit in overleg met uw arts, uzelf of uw naasten. 

We streven ernaar om de verblijfsduur zo kort mogelijk te houden. Dat betekent dat u op het moment van ontslag misschien nog niet alle activiteiten van voor uw opname kan opnemen.

  • Misschien heeft u hulpmiddelen nodig om u te verplaatsen…..
  • Dagdagelijkse huishoudelijke taken zijn misschien tijdelijk moeilijk ?
  • Overweegt u om uw revalidatie- of herstelperiode niet thuis door te brengen ?

Daarom raden we u aan om reeds vóór uw geplande ziekenhuisopname stil te staan bij de mogelijke zorg of hulp die u nodig heeft na uw ingreep of behandeling.

De sociaal werkers in het ziekenhuis kunnen u informeren en adviseren over de mogelijkheden bij ontslag, en indien nodig reeds vóór uw opname de nodige praktische hulp plannen.

U kan met uw vragen en bekommernissen terecht bij de Sociale Dienst via:

  • 02/ 257 54 66, op weekdagen tussen 8 en 16 uur.
  • socialediensten [at] azjanportaels.be (socialediensten[at]azjanportaels[dot]be)
  • Indien u reeds opgenomen bent, vraagt u aan de afdelingsverpleegkundige om de sociaal werker te contacteren.

Indien thuisverpleging nodig is, ontvangt u contactgegevens van thuisverplegingsdiensten of wordt u hierbij geholpen door de verpleegkundige of sociaal werker.

De dag van ontslag

De dag van ontslag zal u meestal in de loop van de voormiddag het ziekenhuis moeten verlaten. Er wordt dan geen middagmaaltijd meer voorzien.

U ontvangt van de verpleegkundige een ontslagmap. Deze map bevat alle documenten en voorschriften die nodig zijn voor uw nazorg: medicatievoorschriften, afspraken voor controle, ...

  • Uw behandelend arts maakt een ontslagbrief over aan uw huisarts, in de meeste gevallen wordt deze elektronisch doorgestuurd.
  • Indien u attesten voor verzekering of werkgever nodig heeft, kan u deze best vooraf aan de arts bezorgen. Op die manier zitten deze tijdig ingevuld klaar in uw ontslagmap.

U krijgt de thuismedicatie die bij opname in bewaring werd genomen, terug mee naar huis. Ziekenhuizen mogen geen geneesmiddelen mee naar huis geven. U krijgt de nodige nieuwe medicatie mee om de eerste 24u te overbruggen. Uitgezonderd bij ontslag op vrijdagavond, tijdens het weekend of op feestdagen, dan wordt voor maximaal drie dagen nieuw opgestarte medicatie meegegeven.

Als u wordt opgehaald door een familielid of naaste, kan deze gebruik maken van betaalparking 1 aan inkom Gendarmeriestraat. De eerste 30 minuten kan men daar gratis parkeren om toe te laten kort bij de ingang te kunnen in- of uitstappen. In de inkomhal is eveneens mogelijkheid voorzien om te wachten tot uw chauffeur de auto voorrijdt. Hier vindt u ook rolstoelen, beschikbaar met een muntstuk van 2€.

Indien u met een ziekenwagen vervoerd moet worden, wordt dit door de verpleegkundige geregeld. Voor korte afstanden werken we samen met eenzelfde ziekenwagendienst. Voor deze service is er geen  tussenkomst van de verzekeringsinstelling, vermits de kostprijs afgestemd wordt op het remgeld.

Indien u zittend vervoerd kan worden, maar niemand heeft die u kan komen ophalen, meldt u dit vooraf aan de sociaal werker. Er worden dan andere oplossingen met u besproken.

Bij uw vertrek

Kijk bij het verlaten van de kamer goed na of u niets hebt achtergelaten.

Wij vragen om langs te gaan bij de verpleegwacht om te melden dat u vertrekt. Dit is belangrijk voor de ontslagregistratie. 

Heb je een vervolgafspraak nodig? We plannen dit alvast in tijdens je verblijf of we vragen jouw contactgegevens. 

Als je thuis nood hebt aan ondersteuning, dan verwittig je de thuiszorgdiensten best op tijd. Voor al je vragen over thuiszorg, kan je tijdens je verblijf terecht bij de sociale dienst.

Indien u het ziekenhuis zou verlaten zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de arts, doet u dit op  eigen verantwoordelijkheid. In dat geval vragen wij u om een verklaring te ondertekenen. Uw huisarts wordt ingelicht zodat hij kan instaan voor de verderzetting van de behandeling.

Wij wensen u alvast een spoedig herstel!

Meer weten over de voorbereiding van je ontslag (ontslagprocedure)? Lees onze ontslagbrochure door te klikken op onderstaande foto.