Klassiek verblijf

U wordt in ons ziekenhuis opgenomen voor een “klassiek verblijf”. Dit is een meerdaagse opname op één van onze verpleegafdelingen.

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op uw opname vindt u hieronder enkele aandachtspunten waarmee u rekening kan houden.Kamerkeuze

Bij uw opname heeft u de keuze tussen:

 • een eenpersoonskamer
 • een tweepersoonskamer
 • een gemeenschappelijke kamer

Uw kamerkeuze heeft geen invloed op uw verzorging.Een opname gebeurt steeds in een gemeenschappelijke kamer, tenzij u uitdrukkelijk anders wenst. Wilt u een eenpersoonskamer, meld dit dan vooraf bij de reservatie van uw kamer bij de dienst Opname en Inschrijving.

Op sommige verpleegafdelingen heeft u de keuze voor een opname in een tweepersoonskamer. Uw verblijf wordt dan als “semi-privé” ingeschreven. Deze keuzemogelijkheid bestaat niet voor alle verpleegafdelingen. De medewerkers van de Opnamedienst kunnen u hierover informeren.

Als de gewenste kamer niet beschikbaar is, wordt u daags voor uw opname thuis opgebeld en zoeken we samen met u naar een alternatief.

Als u in de loop van uw verblijf een ander kamertype wenst, moet u dit schriftelijk bevestigen.

Voor het verblijf op eigen verzoek in een tweepersoonskamer (semi-privé) betaalt u een kamersupplement. Uitgezonderd:

 • rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming (WIGW met voorkeur)
 • rechthebbenden met een tegemoetkoming voor gehandicapten
 • rechthebbenden op een verhoogde kinderbijslag
 • rechthebbenden met een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal
 • palliatieve patiënten
 • chronisch zieken

Ook voor het verblijf op eigen verzoek in een eenpersoonskamer (privékamer) betaalt u een kamersupplement. Ook kan een ereloonsupplement voor de prestaties van artsen en paramedici worden aangerekend.Om u zo goed mogelijk ook te informeren, ook wat betreft het financiële aspect van uw opname, hebben we op onze website een specifiek luik: financiële informatie. Wij raden u aan dit goed door te nemen en u indien nodig bij onze medewerkers te informeren.Opnameverloop

Voor een geplande opname neemt u contact op met onze dienst Opname en inschrijving T 02 - 257 56 20 - elke werkdag van 7u tot 18u en zaterdag van 13u tot 17u. Zij reserveren uw kamer.

Op de dag van uw ziekenhuisopname meldt u zich aan op het afgesproken uur aan één van onze kiosken – Site Gendarmeriestraat. Hiervoor gebruikt u uw elektronische identiteitskaart. Nadien verwachten we u aan de dienst inschrijvingen, ingang Gendarmeriestraat, waar uw administratieve opname wordt afgewerkt. Wijzigingen van adres, telefoonnummer, huisarts of ziekenfonds vermeldt u best op dat moment aan de bediende. Het ziekenhuis geeft automatisch uw hospitalisatie door aan uw mutualiteit. Op de dienst Inschrijvingen wordt een administratief dossier opgesteld. Ook bevestigt u er uw kamerkeuze en wordt u geïnformeerd over eventuele supplementen die daarmee samenhangen.Sinds 1 september 2004 bent u verplicht bij elke ziekenhuisopname een "verklaring van opname"  te ondertekenen (KB van 17 juni 2004). Onze medewerkers overlopen met u dit document en geven u de nodige uitleg. 

Bij uw opname wordt steeds een voorschot gevraagd. De grootte van dit voorschot is wettelijk vastgelegd en afhankelijk van uw verzekeringsstatuut en uw kamerkeuze. U kan dit contant betalen of met Bancontact, Visa of Mastercard.

Na de opnameformaliteiten gaat u naar uw verpleegafdeling. Hier krijgt u een folder met extra informatie over de afdeling. Het zorgteam van uw afdeling stelt een verpleegkundig dossier samen en zal u informeren over uw medicatiegebruik, dieet en andere aandachtspunten. Aan hen overhandigt u ook uw verwijsdocumenten en eventueel uw medisch dossier. U kan bij het zorgteam van u afdeling terecht voor al uw vragen en praktische problemen.Dagindeling

Iedere afdeling heeft zijn eigen ritme qua verzorging, doktersronde enz. Vraag

gerust meer uitleg als bepaalde gewoonten u niet duidelijk zijn of als u een uitzondering

op een regel wil bespreken.De maaltijden worden wel overal rond hetzelfde tijdstip geserveerd:

Ontbijt: 7u30 - 08u30

Middagmaal en koffie: 11u30 - 12u30

Avondmaal: 16u45 - 17u30Het is niet toegelaten alcoholische dranken of voeding in strijd met het voorgeschreven

dieet van de patiënt mee te brengen. Indien de arts een dieet voorschrijft, zal een diëtist de patiënt (gratis) bijkomende informatie verschaffen, op voorwaarde dat dit tijdig door de behandelend arts wordt aangevraagd.

Er kan tijdens of na het ziekenhuisverblijf steeds een (betalende) afspraak worden gemaakt voor een dieetraadpleging op de Dienst Consultaties.

Bezoekers kunnen lunchen in de cafetaria op site Gendarmeriestraat. Bij rooming-in kan het inslapend familielid de maaltijden gebruiken in de patiëntenkamer. Dit wordt later verrekend met de algemene factuur. Na 21u30 vragen wij absolute stilte in het ziekenhuis.

Wat brengt u mee

Administratief:

 • uw identiteitskaart
 • vignet of attest van uw mutualiteit
 • telefoonnummer van thuis of van een contactpersoon (bvb. familielid, buur, …) naam en adres van uw huisarts
 • houd rekening met het voorschot dat u moet betalen

Indien van toepassing:

 • betalingsverbintenis vanwege het OCMW of een verzekeringsinstelling
 • DKV-kaart, Assurcard, brief Medi-Assistance (Axa, Fortis, Winterthur), Medi-Link (Van Breda)
 • niet-Belgen, inwoner van de EU: Europese ziekteverzekeringskaart of E112
 • niet-Belgen, buiten EU: verzekeringsdocumenten
 • naam en adres van de werkgever
 • nummer verzekeringspolis arbeidsongevallen
 • nummer van het verzekeringsdossier
 • datum en uur van het ongeval

Voor uw medisch dossier:

 • de medische documenten waarover u beschikt: verwijsbrief huisarts, radiografieën, resultaten van eerdere onderzoeken, bloedgroepkaart, ...
 • de geneesmiddelen die u inneemt

Voor uw verblijf:

 • gemakkelijke kledij
 • voor kinderen: vertrouwd speelgoed, bvb. knuffeldier

Breng geen juwelen of andere waardevolle voorwerpen mee naar het ziekenhuis. Neem ook niet meer geld mee dan nodig (bvb. Enkel voor het voorschot en voor eventuele kleine persoonlijke uitgaven). Bij verlies of diefstal is het ziekenhuis niet verantwoordelijk.Facturatie

Na uw hospitalisatie krijgt u de rekening van de verblijf- en verzorgingskosten thuis toegestuurd. In het AZ Jan Portaels wordt de ‘derde betalerregeling’ toegepast. Dit betekent dat de rekening voor de prestaties waarvoor tussenkomst door de mutualiteit of een andere verzekering voorzien is, rechtstreeks aan deze instanties wordt aangeboden. Aarzel niet om (vooraf) contact op te nemen met onze facturatiedienst op het nummer 02 257 55 31 of via e-mail facturatie [at] azjanportaels.be (facturatie[at]azjanportaels[dot]be).