Klachten en informatie

Het AZJP heeft een ombudsdienst die onafhankelijk en neutraal werkt. De Ombudsdienst behandelt alle klachten over de dienstverlening van het AZ Jan Portaels, voorzien in de Wet op de patiëntenrechten (2002). Naast het behandelen van klachten kan u ook bij de Ombudsdienst terecht voor het melden van een (medisch) incident en informatie over uw rechten als patiënt

Hoe en wie incidenten, klachten en suggesties verwerkt, wordt verduidelijkt in het huishoudelijk reglement dat onderaan deze pagina terug te vinden is.Vooraleer de Ombudsdienst te contacteren, is het belangrijk dat u het probleem eerst probeert te bespreken met de betrokken persoon of dienst. Komt u hierbij niet tot het gewenste resultaat of is het erg moeilijk zelf dit gesprek aan te gaan, dan kan u een beroep doen op de Ombudsdienst. De ombudspersoon zal naar uw verhaal luisteren, informatie geven en trachten te bemiddelen tussen de betrokken partijen.

Klachten/vragen over facturatie, verloren voorwerpen en schade en dergelijke (zie hierboven) worden pas in tweede lijn door de Ombudsdienst behandeld. Dit wil zeggen: als de betrokken diensten en verantwoordelijke personen zelf in eerste instantie werden aangesproken, maar u ontevreden bent over de klachtafhandeling.

U kan de ombudsdienst op verschillende manieren contacteren:

 1. Schriftelijk t.a.v. de Ombudsdienst AZ Jan Portaels, Gendarmeriestraat 65, 1800 Vilvoorde
 2. Via e-mail: ombudsdienst [at] azjanportaels.be (ombudsdienst[at]azjanportaels[dot]be)
 3. Telefonisch. Indien de ombudspersoon niet bereikbaar is, kan u ook steeds een voicemailbericht inspreken.

  Telefoonnummer: T 02 257 56 54 
 4. Tijdens een persoonlijk gesprek (maak hiervoor een telefonische afspraak). 

  Openingsuren:

  De ombudsdienst is geopend op maandag en dinsdag van 8u30 tot 15u en

  op donderdag en vrijdag van 8u30 tot 12u.

  Buiten kantooruren en in het weekend bestaat de mogelijkheid om een bericht in te spreken op voicemail of te mailen. 

  Tijdens de maanden juli en augustus op maandag, dinsdag en woensdag van 8u30 tot 15u.

Ligging:

De ombudsdienst van het AZ Jan Portaels bevindt zich in blok F, eerste verdiep.

Indien u opgenomen bent en u zich moeilijk kan verplaatsen, kan u via uw afdeling vragen de Ombudsdienst uit te nodigen om langs te komen.

Verloren voorwerpen

Het is belangrijk dat u waardevolle voorwerpen niet meeneemt naar het ziekenhuis. Indien u, tijdens uw verblijf, toch iets waardevols met zich zou meedragen, kan u aan uw zorgteam vragen om uw waardevolle voorwerpen veilig op te bergen.

Net zoals in het dagelijkse leven bent u zelf verantwoordelijk voor de zorg over uw eigen spullen (vb: u verliest zelf uw ring, tas etc..).

Echter indien u iets waardevols kwijt bent en u vermoedt dat een medewerker van het ziekenhuis verantwoordelijk is of zou kunnen zijn, spreek hier dan zeker iemand van het zorgteam van uw afdeling over aan. Er wordt dan een intern meldingsformulier burgerlijke aansprakelijkheid ingevuld. Elke melding wordt afzonderlijk juridisch bekeken.Bent u iets kwijt geraakt aan het onthaal, in de liften, in een wachtkamer etc., ga dan zeker ook even langs bij het onthaal. Zij zijn vaak het eerste contactpunt wanneer er zaken gevonden worden. Met een beetje geluk kunnen zij u het gevonden voorwerp terug overhandigen.

Schade

Indien u schade heeft ondervonden aan uw persoon of een persoonlijke bezitting en het vermoeden bestaat dat het ziekenhuis of een medewerker verantwoordelijk zou kunnen zijn, dan is het belangrijk dat u een medewerker van uw zorgteam aanspreekt. De nodige interne papieren zullen dan worden ingevuld en vervolgens juridisch worden bekeken.Schade berokkent door toeval, uw eigen toedoen of een derde die niet behoort tot het ziekenhuis behoren niet tot de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. Vb: u trapt zelf per ongeluk op uw bril. Indien de verpleegkundige uw bril laat vallen en er is een glas stuk, dan kan dit wel aangegeven worden en juridisch bekeken worden.

Diefstal

Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor mogelijke diefstallen. Als u een

vermoeden heeft van een diefstal, dient u dit zelf aan te geven bij de politie. Dit

kan via het telefoonnummer T 02 253 33 33. Verwittig zeker ook het zorgteam

van uw afdeling.