Rechten en verantwoordelijkheden patiënten

Als patiënt heb je duidelijke rechten. Die rechten zorgen ervoor dat je goede en comfortabele zorg krijgt. Het AZ Jan Portaels respecteert en werkt volgens de rechten van de patiënt zoals voorzien in de wetgeving van 2002. 

Onderstaande animatievideo legt duidelijk uit van welke rechten je als patiënt geniet. 

Uitgebreidere informatie over de rechten van de patiënt is te vinden op www.patientrights.be.

Recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening

U hebt recht op de best mogelijke zorgen volgens de huidige medische kennis en technologie. Dit alles dient respectvol te gebeuren en de zorgverlener houdt rekening met uw recht om zelf te beslissen. Geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, sociale klasse en gender mogen hierbij geen rol spelen.

Recht op vrije keuze van zorgverlener

U kunt zelf kiezen wie uw zorgverlener is. In een ziekenhuis is het, omwille van organisatorische redenen, niet mogelijk de verpleegkundige te kiezen die u wenst. Ook bij een niet geplande opname kan het zijn dat u een aantal artsen ziet die u niet zelf heeft gekozen. De reden hiervoor is dat het om een noodgeval en/of verplichte hulpverlening gaat. Een arts heeft ook het recht om u als patiënt te weigeren (tenzij in nood) of een behandeling te onderbreken. In het laatste geval dient uw arts u door te verwijzen zodat de zorg gegarandeerd blijft.

U hebt daarnaast steeds het recht om ook een andere arts te consulteren voor een tweede advies (second opinion).

Recht op informatie over de gezondheidstoestand

U hebt het recht op informatie over uw gezondheidstoestand en over de financiële consequenties van uw behandeling. Dit dient te gebeuren in een duidelijke taal zodat u begrijpt wat er gezegd wordt.

Voor meer info over het aanduiden van een contactpersoon of vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger, klik hier.

Recht op informatie over en toestemming voor elke medische handeling

Uw zorgverlener heeft uw mondelinge of schriftelijke toestemming nodig om een behandeling op te starten. U moet tijdig informatie ontvangen, zodat u als patiënt goed geïnformeerd een beslissing kan nemen. De informatie die u krijgt moet duidelijk en volledig zijn. Dit impliceert ook dat u een behandeling mag weigeren. Een uitzondering hierop is indien het om een spoedgeval gaat en men niet tijdig uw wil kan achterhalen (of omdat dit onmogelijk is).

Recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift

Iedere patiënt heeft het recht op een afschrift (tegen betaling) of inzage van zijn eigen patiëntendossier. Dit dossier wordt bijgehouden door de zorgverlener en bevat uw persoonlijke medische gegevens. Dit dossier wordt bewaard door het ziekenhuis (30 jaar).

Het document om een afdruk van uw patiëntendossier aan te vragen vind je hier.

Recht op privacy en respect voor intimiteit (bescherming persoonlijke levenssfeer)

Informatie over uw gezondheid wordt niet aan derden meegedeeld tenzij u daar de toestemming hebt voor gegeven. Tijdens een behandeling mogen enkel de professionals aanwezig zijn die nodig zijn voor uw behandeling. Foto’s en filmopnames waarin u zou te zien zijn als patiënt worden niet gepubliceerd of uitgezonden zonder dat u hier de uitdrukkelijke goedkeuring voor hebt gegeven.

Recht op klachtenbemiddeling

Wat betreft het recht op het melden van een klacht is de visie van het AZJP dat iedereen die werkzaam is in het AZJP, mee verantwoordelijk is in het omgaan en behandelen van klachten. Men tracht daar de klacht te behandelen, waar deze zich voordoet.

Er is echter ook een onafhankelijke ombudsdienst in het ziekenhuis om klachten te behandelen (zoals voorzien door de wetgever).

De Ombudsdienst zal in eerste instantie steeds trachten de communicatie tussen u en de zorgverlener terug op gang te brengen, indien dit niet lukt zal de Ombudsdienst overgaan tot bemiddeling of u informeren over al de mogelijkheden om uw klacht behandeld te krijgen.

Met uw klachten over een factuur kunt u terecht bij de Facturatiedienst van het AZJP. 

Recht op pijnbestrijding

Pijn is subjectief. In het AZJP zal men trachten pijn te vermijden of uw pijn op de meest gepaste wijze te bestrijden.