Wij investeren in onze relaties met de huisartsen

Het AZ Jan Portaels vindt het van uiterst belang te investeren in zijn relatie met de huisartsen. Het zijn niet alleen de verwijzers van het ziekenhuis, maar spelen ook een cruciale rol in de samenwerking met de eerstelijnszorg

Onze eerste prioriteit is het zorgtraject van de zorgklant zo optimaal mogelijk te laten verlopen. En dit zorgtraject start bij het contact met de huisarts. Daarom richtten we met het ziekenhuis een goedwerkende commissie voor huisartsen op die het contact tussen de huisarts, de patiënt en het ziekenhuis kan optimaliseren. 
De commissie wil in de eerste plaats contacten met de huisartsen verbeteren door een interactieve communicatie met huisartsen en HAIO’s (Huisarts In Opleiding) en andere zorgverleners op te zetten. Daarnaast willen we opleidingen voor en met huisartsen faciliteren, zoals bijvoorbeeld Portaelia.

Wilt u meer info over onze werking voor huisartsen en andere verwijzers? Neem contact op via huisartsen [at] azjanportaels.be.