Anatomopathologie (anapat) is voor velen een onbekend specialisme binnen de geneeskunde, het is een specialisme achter de schermen. Als patiënt heb je geen rechtstreeks contact met deze dienst.

Het labo anatomopathologie onderzoekt weefselstalen of vocht (geen bloed) afgenomen door de huisarts of specialist. Voorbeelden van weefselstalen zijn een huidvlek, een maagbiopt, appendix, amandelen, galblaas, een orgaan of een deel ervan, zoals een borst, nier, prostaat, baarmoeder of een stuk van de dunne of dikke darm. 

Ook losse cellen in vocht kunnen onderzocht worden vb. baarmoederhalsuitstrijkje, urine, vocht uit de borstholte of buik. De stalen worden macroscopisch en microscopisch onderzocht en verwerkt. De anatomopatholoog evalueert of de weefsels en cellen normaal zijn of deel uitmaken van een ziekteproces vb. een ontsteking of een tumor. Indien het om een tumor gaat, wordt nagegaan welk type tumor het betreft (goedaardig of kwaadaardig), de grootte van de tumor en of de tumor volledig verwijderd is. Met het oog op prognose en nabehandeling evalueert de anatomopatholoog bij tumoren ook eventuele uitzaaiingen van de tumor in lymfeklieren, bloed- en lymfevaten. Het microscopisch onderzoek blijft de hoeksteen van de diagnose maar wordt vaak aangevuld met bijkomende technieken (immunohistochemische kleuringen, moleculaire technieken en genetisch onderzoek). Deze technieken laten toe de tumor beter te identificeren en te bepalen welke patiënten baat kunnen hebben bij bepaalde types van behandeling. Wekelijks worden deze resultaten besproken in een multidisciplinair team (Multidisciplinair Oncologisch Consult) zodat op basis van alle gegevens en resultaten de optimale therapeutische houding voor elke patiënt bepaald kan worden. Patiënten vernemen het resultaat van een anatomopathologisch onderzoek via de arts die het weefsel of vocht heeft afgenomen.

Artsen