Via het Collaboratief Zorgplatform CoZo, kan de arts 24 u op 24 u zijn patiënten resultaten consulteren.

Daarnaast gebeurt de rapportering van de resultaten elektronisch via Hector en op papier op aanvraag.
In geval van problemen bij het ontvangen van verslagen, graag contact opnemen met het labo anatomopathologie 02/ 257 51 40 of anatomo.pathologie [at] azjanportaels.be (anatomo[dot]pathologie[at]azjanportaels[dot]be)
Resultaten worden door het labo niet meegedeeld aan de patiënt zelf. Patiënten worden doorverwezen naar de behandelend arts.

Wanneer is een resultaat gekend ?

Histologie:

  • Voor kleine biopten, afgenomen voor 12u30, kan het resultaat afgeleverd worden via Mona de volgende werkdag, vanaf 11uur, naargelang de dringendheid en de diagnostische complexiteit.
  • Indien op de aanvraag “DRINGEND” wordt aangekruist, wordt het resultaat door de anatomopatholoog telefonisch doorgegeven aan de aanvragende arts zodra het resultaat beschikbaar is.
  • In geval van diagnostische moeilijkheid, technische problemen, tijdelijk overaanbod van aangevraagde onderzoeken of indien extra materiaal dient ingebed te worden, kan de standaard doorlooptijd verlengen met 1 of enkele dagen.
  • In geval van een extern consult, is de antwoordtijd afhankelijk van de geconsulteerde expert (gemiddeld 2-3 weken).
  • Voor (immuno)histochemisch onderzoek dienen 2 extra werkdagen te worden gerekend, gezien deze technisch worden uitbesteed aan het labo Pathologische ontleedkunde van het OLV Aalst. Indien er zich technische problemen voordoen, kan de doorlooptijd verlengen.

Niet-gynaecologische cytologie:

  • De werkdag na aankomst in het labo, kan het resultaat afgeleverd worden, afhankelijk van de diagnostische complexiteit.
  • Indien dringend onderzoek gewenst is, is een voorlopig resultaat na overleg met een patholoog, dezelfde dag beschikbaar.

 

Cervicovaginale cytologie:

  • Er wordt naar gestreefd om de resultaten binnen de 14 dagen na aankomst van het staal in het labo af te leveren.
  • Een HPV-typering wordt bij de voor terugbetaling in aanmerking komende indicaties, uitgevoerd door het labo van het Jan Yperman ziekenhuis. Het resultaat is binnen 1 maand gekend.