Aanmelden

Meld je op de dag van je afspraak ten laatste vijftien minuten voor het tijdstip van je afspraak aan in de inkomhal.

Inschrijven

Elke patiënt meldt zich aan met zijn elektronische identiteitskaart of eID in de inschrijvingskiosk en we kijken na of:

 • je een afspraak hebt in het ziekenhuis;
 • je reeds gekend bent als patiënt in het ziekenhuis;
 • je persoonlijke gegevens niet gewijzigd zijn sinds je laatste bezoek aan ons ziekenhuis.

Je ontvangt een ticket met je naam en zone waarnaar je je kan begeven om in de wachtzaal plaats te nemen.

Zijn je gegevens niet volledig, dan krijg je een volgnummer en kan je plaatsnemen in wachtzaal  'inschrijvingen' in de inkomhal.

Wat is een geldige e-ID lezing?

Je laat je geldige elektronische identiteitskaart (eID), kidsID of ISI+-kaart inlezen via de kiosk of door een medewerker van de onthaaldiensten (inclusief de spoeddienst). 

Beschik je niet over een geldige eID, kidsID of ISI+-kaart? Dan kunnen bepaalde andere geldige documenten ter vervanging dienen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Elektronische vreemdelingenkaart
 • Attest van verlies of diefstal van Belgische eID of vreemdelingenkaart
 • Elektronisch verblijfsdocument, geldig als bewijs van inschrijving in de bevolkingsregisters
 • Sociale identiteitskaart
 • Attest van sociaal verzekerde

Tips

 • Maak op tijd een afspraak.
 • Kom tijdig naar je afspraak, liefst minstens een kwartier op voorhand. De inschrijvingsbalie is geopend vanaf  7  uur.
 • Bij annulatie verwittig je de afsprakencentrale (minstens 48 uur op voorhand). Bij laattijdige annulatie kan er een bedrag worden aangerekend.

Wat vragen we bij inschrijving?

Administratief
 • Identiteitskaart (bij afspraak voor je kind: kids-ID)
 • Telefoonnummer en/of gsm-nummer
 • Naam, adres en telefoonnummer van je huisarts
 • Naam van de behandelend arts die je heeft doorverwezen
 • Bij een arbeidsongeval: naam en adres van de verzekeringsinstelling, van de werkgever en het polisnummer en dossiernummer van de verzekering
 • Je mailadres
Medisch
 • Medische documenten: verwijsbrief, resultaten van onderzoeken (bv. radiografieën, bloedanalyses, ...), vaccinatiekaart, bloedgroepkaart, allergiekaart
 • Geneesmiddelenfiche met medicatie die je inneemt en de dosering ervan
 • Voedingsrestricties