Tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis komt u in contact met heel wat medewerkers. Elke medewerker streeft ernaar om u de best mogelijke en veiligste zorg aan te bieden. Wanneer niet alles verloopt volgens uw verwachtingen dan horen we dit graag. In eerste instantie moedigen we een rechtstreeks overleg aan met de betrokkenen. Wanneer er geen oplossing wordt gevonden kan er bemiddeling aangevraagd worden via een ombudspersoon. Indien nodig kan de ombudspersoon vervolgens een bemiddelingsgesprek organiseren met de betrokkenen. Hoewel de ombudspersoon elke inspanning zal verrichten om naar een oplossing toe te werken kan er geen garantie geleverd worden over het resultaat. De ombudspersoon kan bijgevolg niet verantwoordelijk worden gesteld voor het al dan niet bereiken van een voor alle partijen aanvaardbare oplossing.

Klachten, medische- en patiëntveiligheidsincidenten kunnen in alle vertrouwen gemeld worden. Hierop zal onze ombudspersoon u persoonlijk contacteren. AZJP garandeert hierbij dat onze ombudspersoon een neutrale en onafhankelijke positie inneemt tijdens het bemiddelingsproces. De ombudspersoon is hierbij gebonden aan het beroepsgeheim. Bemiddeling door de ombudspersoon van het AZJP is kosteloos.

Een klacht is een uiting van ontevredenheid maar kan ook een vraag zijn tot verduidelijking met betrekking tot de zorghulpverlening. Mogelijke klachten kunnen gaan over bezorgdheden of een ontevredenheid over een behandeling door een medisch specialist. Op basis van de klachten worden er aanbevelingen uitgewerkt om terugkerende klachten structureel te vermijden. Het recht op een klacht staat omschreven in artikel 11 van de wet betreffende de rechten van de patiënt (22 augustus 2002).

Een medisch- of patiëntveiligheidsincident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of nog zou kunnen leiden. Op basis van deze meldingen worden er richtlijnen uitgewerkt met als doel het voorkomen van hetzelfde incident.

U kan de ombudsdienst op verschillende manieren contacteren:

1. Via e-mail: ombudsdienst [at] azjanportaels.be (ombudsdienst[at]azjanportaels[dot]be)

2. Schriftelijk: AZ Jan Portaels, t.a.v. de Ombudsdienst, Gendarmeriestraat 65, 1800 Vilvoorde

3. Telefonisch: via 02 257 56 54. De ombudsdienst is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8u30 tot 16u. Indien de ombudspersoon niet beschikbaar is, kan u ook steeds een voicemailbericht (met vermelding van uw naam en telefoonnummer) inspreken waarna u de dag zelf nog wordt teruggebeld op het door u vermelde telefoonnummer. 

4. Op afspraaktijdens een persoonlijk gesprek. Maak hiervoor voorafgaandelijk een afspraak via 02 257 56 54. 

De ombudsdienst bevindt zich in blok F op de eerste verdieping. Indien u opgenomen bent en u zich moeilijk kan verplaatsen, kan u via uw afdeling vragen de ombudsdienst uit te nodigen om langs te komen.

5. Via onderstaand formulier:

Gegevens patiënt

Gegevens familielid