Dienst Patiëntenbegeleiding

Een ziekenhuisopname kan zeer ingrijpend zijn, zowel persoonlijk, relationeel als sociaal. Ziek zijn kan voor u en uw omgeving heel wat zorgen, emoties en spanningen teweegbrengen. De dienst Patiëntenbegeleiding kan helpen door oplossingen te zoeken voor de moeilijkheden die uw ziekte en behandeling met zich meebrengenDe dienst Patiëntenbegeleiding telt heel wat medewerkers verbonden aan het AZ Jan Portaels. Elk vanuit hun eigen deskundigheid trachten ze de patiënt bij te staan. Dit steeds in samenspraak met de patiënt zelf,  zijn omgeving, de behandelend arts en andere zorgverleners in, maar ook buiten het ziekenhuis.Volgende medewerkers maken deel uit van de dienst Patiëntenbegeleiding :

  •  de sociale dienst
  •  de levensbeschouwelijke dienst
  •  psychologen
  •  het palliatief support team
  •  vrijwilligerswerkingHet raadplegen van één van de medewerkers van de dienst Patiëntenbegeleiding brengt geen extra kosten met zich mee.U kan een medewerker van de dienst Patiëntenbegeleiding rechtstreeks contacteren of laten contacteren door de verpleegafdeling waar u verblijft.

Indien u voorafgaand aan een geplande ziekenhuisopname reeds vragen heeft,

kan u ook reeds vooraf contact opnemen. U kan hier tijdens uw inschrijving informatie over verkrijgen.

Patiëntenbrochures