Het ziekenhuis factureert alle kosten en honoraria van uw ziekenhuisopname. U moet alleen de kosten betalen die het ziekenfonds niet betaalt.

De prijs wordt bepaald volgens de wettelijke RIZIV-reglementering