Daghospitalisatie - one day opname

Dankzij de vooruitgang van de medische technieken is de verblijfsduur voor sommige ingrepen en behandelingen van een één- of meerdaagse opname verkort tot slechts enkele uren. Hierdoor kan de patiënt dezelfde dag nog het ziekenhuis verlaten. Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op zo´n dagopname vindt u hieronder enkele aandachtspunten waarmee u rekening kan houden.

Kamerkeuze

Bij uw opname heeft u de keuze tussen:

 • een éénpersoonskamer
 • een gemeenschappelijke kamer

Uw kamerkeuze heeft geen invloed op uw verzorging.
Een opname gebeurt steeds in een gemeenschappelijke kamer, tenzij u uitdrukkelijk anders wenst. Wilt u een éénpersoonskamer, meld dit dan vooraf bij de reservatie van uw kamer bij de dienst Inschrijvingen.
Als de gewenste kamer niet beschikbaar is, wordt u daags voor uw opname thuis opgebeld en zoeken we samen met u naar een alternatief.
Als u in de loop van uw verblijf een ander kamertype wenst, moet u dit schriftelijk bevestigen.
Voor het verblijf op eigen verzoek in een éénpersoonskamer (privékamer) betaalt u een hoger kamersupplement. Ook kan een ereloonsupplement voor de prestaties van artsen en paramedici worden aangerekend. Meer info

Opnameverloop

Voor een geplande opname neemt u contact op met onze dienst Opname en inschrijving T 02 - 257 56 20 - elke werkdag van 7.00 tot 18.00 en op zaterdag tussen 13:00 en 17:00. Zij reserveren uw kamer.

Op de dag van uw ziekenhuisopname meldt u zich aan op het afgesproken uur aan één van onze kiosken – Site Gendarmeriestraat. Hiervoor gebruikt u uw elektronische identiteitskaart. Nadien verwachten we u aan de dienst inschrijvingen, ingang Gendarmeriestraat, waar uw administratieve opname wordt afgewerkt. Wijzigingen van adres, telefoonnummer, huisarts of ziekenfonds vermeldt u best op dat moment aan de bediende. Het ziekenhuis geeft automatisch uw hospitalisatie door aan uw mutualiteit. 
Op de dienst Opname en Inschrijving wordt een administratief dossier opgesteld. Ook bevestigt u er uw kamerkeuze en wordt u geïnformeerd over eventuele supplementen die daarmee samenhangen.
Sinds 1 september 2004 bent u verplicht bij elke ziekenhuisopname een "verklaring van opname" te ondertekenen (KB van 17 juni 2004). Onze medewerkers overlopen met u dit document en geven u de nodige uitleg.
Bij uw opname wordt steeds een voorschot gevraagd.

Wat brengt u mee?

Administratief:

 • uw identiteitskaart
 • vignet of attest van uw mutualiteit
 • telefoonnummer van thuis of van een contactpersoon (bvb. familielid, buur, …)
 • naam en adres van uw huisarts
 • houd rekening met het voorschot dat u moet betalen

Indien van toepassing:

 • betalingsverbintenis vanwege het OCMW of een verzekeringsinstelling
 • DKV-kaart, Assurcard, brief Medi-Assistance (Axa, Fortis, Winterthur), Medi-Link (Van Breda)
 • niet-Belgen, inwoner van EU: Europese ziekteverzekeringskaart of E112
 • niet-Belgen, buiten EU: verzekeringsdocumenten
 • naam en adres van de werkgever
 • nummer verzekeringspolis arbeidsongevallen
 • nummer van het verzekeringsdossier
 • datum en uur van het ongeval

Voor uw medisch dossier:

 • de medische documenten waarover u beschikt: verwijsbrief huisarts, radiografieën, resultaten van eerdere onderzoeken, bloedgroepkaart, ...
 • de geneesmiddelen die u inneemt

Voor uw verblijf:

 • gemakkelijke kledij
 • voor kinderen: vertrouwd speelgoed, bvb. knuffeldier,

Breng geen juwelen of andere waardevolle voorwerpen mee naar het ziekenhuis. Neem ook niet meer geld mee dan nodig (bvb. Enkel voor het voorschot en voor eventuele kleine persoonlijke uitgaven). Bij verlies of diefstal is het ziekenhuis niet verantwoordelijk.

Facturatie

Na uw daghospitalisatie krijgt u de rekening van de verblijf- en verzorgingskosten thuis toegestuurd. In het AZ Jan Portaels wordt de ‘derde betalerregeling’ toegepast. Dit betekent dat de rekening voor de prestaties waarvoor tussenkomst door de mutualiteit of een andere verzekering voorzien is, rechtstreeks aan deze instanties wordt aangeboden. Aarzel niet om (vooraf) contact op te nemen met onze facturatiedienst op het nummer 02 257 55 31 of via facturatie [at] azjanportaels.be (facturatie[at]azjanportaels[dot]be)