Oncologisch Support Team

Als de diagnose kanker valt, verandert uw wereld plots zeer drastisch. Alles staat even stil en het lijkt of alle zekerheden zijn weggevallen. Niet alleen door de lichamelijke klachten van de ziekte of de behandeling, maar ook emotioneel en sociaal kan u onder druk komen te staan. Vaak staat alles in het teken van de behandeling bij de specialist (oncoloog, radiotherapeut, …), maar is er minder aandacht voor de emotionele, sociale en existentiële zorgen die de ziekte vaak met zich meebrengt. Na de eerste schok dringen vaak vele vragen zich op en breekt een onzekere periode aan waarbij angst en hoop elkaar afwisselen. Ook de partner, kinderen en omgeving delen mee in de zorgen. Soms wordt het moeilijk om hierover met elkaar te praten en gevoelens te delen.

In het AZ Jan Portaels streven we naar een totale oncologische zorg waarin psychosociale ondersteuning een belangrijke plaats krijgt. Hiervoor kan u tijdens uw ziekte, behandeling en de periode erna terecht bij het Oncologisch Support Team (OST). Dit team kan u desgewenst ondersteunen bij moeilijkheden of vragen waarmee u geconfronteerd wordt en die uw functioneren sterk beïnvloeden. Wie

In het Oncologisch Support Team (OST) van het AZ Jan Portaels werken meerdere zorgverleners en artsen nauw samen om de begeleiding van kankerpatiënten in heel het ziekenhuis zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Aanspreekpersonen voor het OST zijn:

  • Dr. S. Ahlal, oncoloog
  • Sociaal werker T 02 257 54 66
  • Psycholoog T 02 257 58 35
  • Kristina Lanin, oncologisch verpleegkundigeDeze zorgverleners werken onder andere nauw samen met de Dienst Patiëntenbegeleiding.Hoe

Wanneer u gehospitaliseerd bent, eender op welke afdeling, kan u aan de behandelend arts, verpleegkundige of aan een andere hulpverlener op de verpleegafdeling vragen om het Oncologisch Support Team te contacteren en in te schakelen. U kan hen ook zelf contacteren via T 02 257 54 53 of

T 02 257 56 01.Kosten

De inschakeling van het Oncologisch Support Team is kosteloos voor de patiënt.