Als genezen niet meer kan..

In het Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels te Vilvoorde streven we ernaar dat op elke verpleegafdeling, door alle zorgverleners, palliatieve zorg kan geboden worden.

Palliatieve zorg is de totaalzorg voor ernstig zieke patiënten, van het moment dat genezing niet meer mogelijk is. De eerste fase van palliatieve zorg wordt vaak ook supportieve zorg genoemd. Deze totaalzorg legt de nadruk op comfort en levenskwaliteit en steunt op 4 pijlers: fysiek, spiritueel, sociaal en psychologisch.
Het Palliatief Support Team of het PST, is een mobiel team dat in het AZ Jan Portaels meehelpt bij de uitbouw en organisatie van palliatieve zorg op de verpleegafdelingen. Het team bestaat uit een klinisch psycholoog, een arts en een verpleegkundige. Het Palliatief Support Team geeft advies en ondersteuning bij vragen over pijn- en symptoomcontrole, psychosociale problemen, … Maar doet ook aan deskundigheidsbevordering, zorgt voor en bewaakt de intra- en extramurale palliatieve zorgverlening, geeft ondersteuning aan de patiënt en diens familie en geeft advies en ondersteuning aan ziekenhuismedewerkers.

Beroep doen op het Palliatief Support Team

Wie
Zowel de patiënt, zijn familie, de (huis)arts, een verpleegkundige of een andere zorgverlener kan de hulp van het Palliatief Support Team inroepen.

Hoe
Wanneer u gehospitaliseerd bent, kan u aan de behandelend arts, verpleegkundige of aan een andere hulpverlener op de verpleegafdeling vragen om het Palliatief Support Team te contacteren en in te schakelen.

Kosten
De inschakeling van het Palliatief Support Team is kosteloos voor de patiënt.

Contact

Palliatief Support Team
T 02 257 58 37
E-mail: PalliatiefSupportTeam [at] azjanportaels.be

Zie ook : Visie en beleid over Palliatieve Zorgen