Als genezen niet meer kan..

Als genezen niet meer kan..

In het Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels te Vilvoorde streven we ernaar dat op elke verpleegafdeling, door alle zorgverleners, palliatieve zorg kan geboden worden.

Palliatieve zorg is de totaalzorg voor ernstig zieke patiënten, van het moment dat genezing niet meer mogelijk is. Deze totaalzorg legt de nadruk op comfort en levenskwaliteit en steunt op 4 pijlers: fysiek, spiritueel, sociaal en psychologisch.

Het Palliatief Support Team (het PST) is een mobiel team dat de organisatie van palliatieve zorg en vroegtijdige zorgplanning op de verpleegafdelingen ondersteunt. Het PST biedt ondersteuning zowel tijdens hospitalisatie als ambulant via de palliatieve raadpleging. Het team bestaat uit een klinisch psycholoog, een arts en een verpleegkundige en staat klaar voor de patiënt, diens familie en de ziekenhuismedewerkers.

Hoe beroep doen op het Palliatief Support Team?

Wanneer u gehospitaliseerd bent, kan u aan uw behandelend arts, verpleegkundige of aan een andere hulpverlener op de verpleegafdeling vragen om het Palliatief Support Team te contacteren.

Elke dinsdag om 11:30 u houdt dr. G. Verbeke (geriater, palliatief arts en LEIF-arts)  consultatie palliatieve zorg/levenseinde voor ambulante zorgklanten. Dit gebeurt op afspraak via 02/254 64 00.

Kosten

De inschakeling van het Palliatief Support Team is kosteloos voor de patiënt.

Contact

Palliatief Support Team

T 02 257 58 37

E-mail: PalliatiefSupportTeam [at] azjanportaels.be