Dienst Levensbeschouwelijke Zorg

Het AZ Jan Portaels is een pluralistisch ziekenhuis waarbinnen een ziekenhuispastor en een vrijzinnig moreel consulent tewerkgesteld zijn. Zij zoeken samen met u naar kracht, betekenis en zingeving in elke fase van uw ziek zijn. Ook voor een passende rituele of sacramentele omkadering kan u bij hen terecht. Wenst u een vertegenwoordiger van een andere erkende levensovertuiging te spreken, dan wordt die extern voor u gecontacteerd.Bij inschrijving voor een ziekenhuisopname ontvangt u op de dienst Patiëntenadministratie een formulier met het aanbod voor levensbeschouwelijke zorg. U kan dit formulier ingevuld bezorgen aan de medewerkers van de dienst Levensbeschouwelijke Zorg. Dit kan via de postbus aan hun bureel, gelegen in blok F op de eerste verdieping (aan de passerel over de Vlaanderenstraat) of via de verpleging van uw afdeling.Greet Janssens | katholieke pastor | T 02 257 55 90 – greet.janssens [at] azjanportaels.be (greet[dot]janssens[at]azjanportaels[dot]be)

Bureau: blok F eerste verdieping t.h.v. de passerel

Kathleen Verhelst | vrijzinnig moreel consulent | T 02 257 55 91 - kathleen.verhelst [at] azjanportaels.be Stille ruimte 

De Stille Ruimte is een plaats waar patiënten en bezoekers even tot rust kunnen komen. Ze schept gelegenheid tot bezinning, gebed, meditatie. De ruimte is gelegen op de tweede verdieping in blok A aan de ingang van intensieve zorgen. Ze is dag en nacht vrij toegankelijk.Communiebedeling 

Wekelijks wordt de communie bedeeld op zondagvoormiddag door pastorale vrijwilligers. Ze houden een klein gebedsmomentje op de kamer van de patiënt.

Patiëntenbrochures