Sociale dienst

Een ziekenhuisopname is soms een zeer ingrijpende gebeurtenis. Misschien maakt u zich zorgen over uw ziekte, uw gezin of uw werksituatie? Indien u dit wenst kan u of uw familie een beroep doen op de sociale dienst (maatschappelijk werk) van het AZ Jan Portaels. Vanuit hun informatieve en bemiddelende rol kunnen onze sociaal werkers ondersteuning bieden bij persoonlijke of familiale problemen, administratieve en financiële problemen, het zoeken naar een gespecialiseerde instelling of dienst voor verdere opvang of (patiënten)begeleiding, ...



U kan bij hen terecht voor:

  • Informatie over aanvragen van sociale voorzieningen, premies, …
  • Moeilijkheden van administratieve of financiële aard.
  • Een gesprek over aspecten die zwaar wegen in de beleving van het ziek-zijn.
  • Ontslagregeling: thuiszorg, hulpmiddelin, plaatsing, … 
  • De verblijfsduur in het ziekenhuis wordt steeds korter, waardoor de vraag naar thuiszorg en andere tijdelijke opvangmogelijkheden voor zorgbehoevende personen stijgt.
  • De sociaal werker begeleidt vanaf het opnamemoment, samen met patiënt en familie, het ontslag uit het ziekenhuis voor.

Wij raden u aan om reeds voor uw ziekenhuisopname stil te staan bij de mogelijke zorg of hulp die u nodig heeft na uw ingreep of behandeling. U kan te allen tijde voor uw opname reeds contact opnemen met een sociaal werker indien u vragen heeft over hulpmiddelen, hulp aan huis en dergelijke.



E-mail: Socialediensten [at] azjanportaels.be (Socialediensten[at]azjanportaels[dot]be) |

T 02 257 54 66   (op weekdagen van 8u30 tot 16u)

De Sociale Dienst bevindt zich in Blok C (3de en 4de verdieping).



Via het zorgteam van de verpleegafdeling waar u als patiënt verblijft, kan u een afspraak maken met een van onze sociaal werkers.