Aangepaste bezoekregeling Covid-19

Vanaf 25 mei '22 wordt de bezoekregeling opnieuw aangepast. De veiligheid van onze patiënten, bezoekers en medewerkers blijft hiermee voorop staan. Omdat de rust van patiënten nodig is voor een goed herstel, vragen we u vriendelijk om de bezoekuren en onderstaande maatregelen te respecteren.

Vanaf 25 mei 2022 geldt volgende bezoekregeling op onze hospitalisatiediensten:

Patiënten kunnen elke dag bezoek ontvangen tussen 14u en 19u30.
Tijdens deze bezoekuren mogen twee bezoekers per dag tegelijkertijd langskomen.

Er gelden echter enkele uitzonderingen:

 • Strikte bezoekregeling:
  • Bij Covid-19 patiënten (of opgenomen patiënten in isolatie met verdachte Covid-19 symptomen en wachtende op hun testresultaat) mag 1 bezoeker per dag komen.
  • Op Intensieve zorgen is één bezoeker toegestaan tussen 14u30 en 15u30 en tussen 19u en 20u. In functie van de toestand van de patiënt kan de arts in overleg met de familie en dienst uitzonderingen toestaan.
 • Uitgebreide regeling:
  • Op materniteit mag de partner doorlopend op bezoek komen alsook twee bezoekers (bv. grootouders) per dag tijdens de bezoekuren tussen 16u en 19u30. Kinderen tellen niet mee als bezoeker.
  • Op pediatrie mogen de ouders zonder beperking langskomen alsook twee bezoekers per dag (kinderen worden gezien als bezoekers) tijdens de bezoekuren tussen 14u en 19u30.. 
  • Op palliatieve zorgen mogen vier bezoekers tegelijkertijd per dag langskomen. Er zijn geen vaste bezoekuren op De Cirkel. Na overleg met de verpleegkundig kan het bezoek uitgebreid worden zodat nodige belangrijke naasten voor de patiënt rustig afscheid kunnen nemen.
  • Op de PAAZ is er bezoek mogelijk tussen 18u en 20u ( zater-, zon- en feestdag tussen 14u en 20u).

Alle bezoekers dienen een eigen, proper wegwerpmasker te dragen, vanaf de leeftijd van 12 jaar. Ook de patiënt draagt gedurende het bezoek een mondmasker.

Wat met begeleiding van ambulante patiënten?

Er mag één begeleider per patiënt mee op consultatie en in het dagziekenhuis en op de dienst spoedgevallen.

Aandachtspunten bij het betreden van het ziekenhuis :  

 • Het chirurgisch mondmasker is verplicht in het ziekenhuis en in de patiëntenkamer en dient tijdens het hele bezoek aangehouden te worden, door zowel de patiënt als de bezoeker. 
 • Het dragen van een mondmasker voor kinderen is verplicht vanaf 12 jaar.
 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen en verlaten van het ziekenhuis en voor en na het bezoek in de patiëntenkamer.
 • Zet het raam van de kamer op een kier voor verluchting. Laat de deur open.
 • Vermijd fysiek contact en hou steeds voldoende afstand, minimum 1.5 meter met patiënten, bezoekers en medewerkers.
 • Blijf tijdens de bezoekuren in de kamer van de patiënt. Bezoek is niet toegestaan in andere ruimtes van de afdeling of het ziekenhuis.
 • Verlaat na je bezoek zo snel mogelijk het ziekenhuis.

Indien u besmet bent met het coronavirus (of een vermoeden heeft van besmetting) of u zich verkouden of grieperig voelt en/of in contact kwam met een Covid-19-patiënt, mag u niet op bezoek komen (ook niet wanneer u volledig gevaccineerd bent).

We stellen de veilige zorg van onze patiënten, medewerkers en bezoekers  voorop en volgen hierbij de laatste richtlijnen van de overheid betreffende Covid-19.

Levée des restrictions sur les visites

Les heures de visite seront élargies à partir du 25 mai 2022. La sécurité de nos patients, de nos visiteurs et de nos collaborateurs reste toutefois notre priorité. Le repos étant essentiel à la guérison des patients, nous vous prions de bien vouloir respecter les horaires de visite ainsi que les mesures ci-dessous.

A partir du 25 mai 2022, chaque patient pourra recevoir deux visiteurs différents par jour entre 14h et 19h30.

Exceptions à la règle :

 • Les patients atteints du Covid-19   (ainsi que les patients hospitalisés mis en quarantaine en raison de symptômes du Covid-19 et en attente du résultat de leur test) peuvent recevoir un seul visiteur par jour entre 14h et 15h30.
 • Au service de soins intensifs, une seule personne peut rendre visite au patient entre 14h30 et 15h30 et entre 19h et 20h. En fonction de l’état du patient, le médecin pourra  décider de faire des exceptions en accord avec la famille et le service.
 • Au service de maternité, le deuxième parent peut venir toute la journée.  Deux visiteurs par jour (les enfants ne comptent pas comme visiteurs) peuvent également venir entre 16h et 19h30.
 • Au service de pédiatrie, il n’y a aucune restriction pour les parents. Deux visiteurs par jour (les enfants comptant comme visiteurs) peuvent également venir entre 14h et 19h30.
 • Au service de soins palliatifs, 4 visiteurs peuvent venir en même temps chaque jour. Il  n’y a pas d’heures de visite fixes ; après concertation avec l’équipe soignante, les horaires de visite peuvent être élargis de manière à ce que l’entourage du patient puisse avoir le temps de lui faire ses adieux.
 • Au service de psychiatrie (PAAZ), les visiteurs sont admis entre 18h et 20h du lundi au vendredi et de 14h à 20h le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Tous les visiteurs à partir de 12 ans doivent porter un masque jetable. Le patient portera également un masque pendant la durée de la visite.

Lifting of visiting restrictions

Visiting hours will be extended from May 25th 2022. However, the safety of our patients, visitors and staff remains our priority. As rest is essential for the recovery of patients, we kindly ask you to respect the visiting hours and the measures below.

From May 25th 2022 onwards, each patient will be allowed to receive two different visitors per day between 2pm and 7.30pm.

Exceptions to the rule:

 • Covid-19 patients (as well as in-patients in quarantine due to Covid-19 symptoms and awaiting test results) may receive only one visitor per day between 2pm and 3.30pm
 • In the intensive care unit, only one person may visit the patient between 2.30 and 3.30 pm and between 7 and 8 pm. Depending on the patient's condition, the doctor might decide to make exceptions in agreement with the family and the unit staff.
 • In the maternity ward, the partner may visit all day.  Two visitors per day (children do not count as visitors) may also come between 4pm and 7.30pm.
 • In the paediatric ward, there are no restrictions for the parents. Two visitors per day (children count as visitors) may also come between 2pm and 7.30pm.
 • In the palliative care department, 4 visitors may come simultaneously each day. There are no fixed visiting hours; after consultation with the nursing team, the visiting hours can be extended so that the patient's relatives can have time to say goodbye.
 • In the psychiatric ward (PAAZ), visits are allowed between 6 p.m. and 8 p.m. from Monday to Friday and from 2 p.m. to 8 p.m. on Saturdays, Sundays and public holidays.

All visitors over 12 years must wear a disposable mask. The patient must also wear a mask during the whole visit.