Anesthesie

Anesthesie is het geheel van technieken die het mogelijk maken een chirurgische, obstetrische of medische (radiologische, endoscopische, …) interventie pijnloos en op veilige wijze uit te voeren.

Operatiekwartier

Hoofdverpleegkundige Virginie Degraeve
T 02 257 52 63
Voor afspraken: T 02 254 64 00