Anesthesie

Anesthesie is het geheel van technieken die het mogelijk maken een chirurgische, obstetrische of medische (radiologische, endoscopische, …) interventie pijnloos en op veilige wijze uit te voeren.

Artsen