Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor mogelijke diefstallen. Als u een vermoeden heeft van een diefstal, dient u dit zelf aan te geven bij de politie. Dit kan via het telefoonnummer T 02 253 33 33. Verwittig zeker ook het zorgteam van uw afdeling.