De vernieuwingswerken aan het opengaande deel van de Europabrug hebben zowel impact op het wegverkeer als het scheepvaartverkeer. Voor de aannemer vormen de werken op het beweegbare deel een hele uitdaging. Het hefmechanisme vereist immers een uitgebalanceerde gewichtsverdeling om de brug te kunnen optrekken. Daarom moet hij voor de ingebruikname twee weegmomenten uitvoeren waarbij de doorgang over de brug voor autoverkeer, fietsers en voetgangers telkens voor zo’n half uur onmogelijk is.

Drie keer half uur brugonderbreking op maandag 8 april

Om de wegingen mogelijk te maken, worden nu maandag 8 april speciale vijzels onder de vier hoeken van de hefbrug geplaatst. Daarbij gaat deze op drie tijdstippen voor een half uur omhoog en is de doorgang voor alle weggebruikers afgesloten. De onderbrekingen staan gepland van 10u tot 10u30, van 12u tot 12u30 en van 14u tot 14u30.

Tijdens de afsluitingen van de doorgang over de Europabrug verwachten we aanzienlijke verkeershinder. Voorsignalisatie op de invalswegen naar Vilvoorde stuurt het verkeer naar alternatieve wegen om via de Brusselse Ring of Verbrande Brug het zeekanaal over te steken. Autoverkeer in Vilvoorde moet rekening houden met mogelijk lange wachttijden. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de onderbrekingen van de Europabrug gebruik maken van de Salangaanbrug.

Volgende tijdelijke afsluiting Europabrug op woensdag 17 april

Op woensdag 17 april zullen twee noodzakelijke wegingen plaatsvinden, zodat de hefbrug op 18 en 19 april weer kan gebruikt worden om grotere vrachtschepen door te laten. Hou op woensdag 17 april dus opnieuw rekening met verkeershinder. De doorgang over de Europabrug wordt die dag op twee momenten voor een half uur afgesloten. Een eerste keer tussen 11u en 12u en een tweede keer tussen 13u en 14u.

Dit regime herhaalt zich normaal elke twee weken met een dubbele weegoperatie van de hefbrug op woensdag waarbij tijdelijk voor niemand doorgang is over de brug.

De volgende data en juiste uren na 17 april met hinder door de weegmomenten, en dus het sluiten voor het wegverkeer van de Europabrug, zullen gecommuniceerd worden van zodra deze bekend zijn gemaakt door de Werkvennootschap.

Voor meer informatie kan je terecht op heldenpleinvilvoorde.be.