LEAN is een managementstrategie met als doel om organisatieprocessen duurzaam te verbeteren, zodat de kwaliteit van het werk voor de zorgklanten (patiënten) en medewerkers wordt vergroot. Centraal staat het creëren van waarde voor de (zorg)klant in alle processen, door het optimaal inzetten van alle middelen. LEAN legt ook de nadruk op het investeren in kennis en vaardigheden van medewerkers, zodat zij mee initiatief nemen om zaken te verbeteren en met inzicht in en overzicht van het hele proces een bijdrage kunnen leveren. Dit zowel in het leveren van een kwaliteitsvolle zorg aan patiënten als aan het continu verbeteren van de vastgelegde standaardwerkwijzes. 

De komende jaren zal er volop verder ingezet worden op de ontwikkeling van een LEAN-management systeem op maat van AZJP. Dit vormt immers ook de fundering van het strategisch huis, een visuele voorstelling waarbij we onze strategie weergeven als een huis met de focus op onze zorgklant, een duidelijke visie en missie, vijf strategische pijlers (kwaliteit en patiëntveiligheid, excellente zorgbeleving, medewerkers en cultuur, processen en innovatie en financiële gezondheid) en een LEAN-management systeem als de basis van ons gezondheidshuis:

In 2020 - 2021 volgde een groep van een 40-tal personeelsleden uit diverse afdelingen en functies een LEAN-opleidingtraject, waarbij er een introductie werd gegeven in de LEAN-filosofie (de 14 LEAN-principes) en hoe deze in de praktijk kunnen worden toegepast. Hierbij werd o.m. gefocust op stabiliteit en flexibiliteit in zorgprocessen, leiderschap (ontwikkelen en uitdagen van medewerkers), het wegwerken van verspillingen en het inzetten op het creëren van een lerende en continu verbeterende cultuur binnen onze organisatie.

In 2022 en de komende jaren willen we verdergaan met de implementering van LEAN binnen onze organisatie, door stapsgewijs verder in te zetten op de opleiding van alle personeelsleden in de LEAN-filosofie maar ook door praktische handvaten aan te reiken, zoals de structurering van de dagelijkse werking door een daily management systeem (dagelijkse korte overlegmomenten, status rapportages, gemba en waste walks, enz.), het gebruik van de A3-methodiek en 5S-methode, enz.