Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan draagt de eindverantwoordelijkheid voor de werking van het ziekenhuis.

Het bestuursorgaan treedt op als toezichtsorgaan en neemt voornamelijk 
strategische beslissingen.

Het bestuursorgaan vergadert maandelijks.

De leden van het bestuursorgaan zijn:

Piet De Greef, voorzitter

Rudy Mattheus, ondervoorzitter

Jacques Mevis, ondervoorzitter

Rita Cuypers

Thomas De Mey

Ingrid Fleurquin

Armand Hermans

Dirk Maes

Lode Peeters

Pierre PotsUitgenodigd:

Sarah Stroo, algemeen directeur

dr. Véronique Fabré, hoofdarts 

dr. Lieve Casteleyn, voorzitter Medische RaadPiet De Greef, voorzitter van het bestuursorgaan (sinds 2019)

Oud-algemeen-directeur van de CM Sint Michielsbond, Piet De Greef, werd namens de VZW

Sint-Jozefkliniek verkozen tot nieuwe voorzitter. Na een aanloop als docent in de Sociale Hogeschool begon Piet De Greef begin jaren ‘80 te werken bij CM Sint-Michielsbond, waarvan hij algemeen directeur werd. Na een einde gesteld te

hebben aan zijn professionele loopbaan is hij actief gebleven in de welzijnssector en zetelt hij in verschillende beleidsorganen. Zo is hij onder meer voorzitter van de raad van bestuur van Present Caritas vrijwilligerswerk, lid van de raad van bestuur van Massembre, afgevaardigd bestuurder van Klim vzw en van oudsher actief binnen de VZW Sint-Jozefkliniek.Jacques Mevis, ondervoorzitter van het bestuursorgaan (sinds 2019)

Jacques Mevis, die campagnes en projecten ondersteunt bij een ontwikkelingsorganisatie en voorzitter is van Groen Vilvoorde, werd namens het OCMW Vilvoorde verkozen tot ondervoorzitter van ons bestuursorgaan.Rudy Mattheus, ondervoorzitter van het bestuursorgaan (sinds 2013)

Rudy Mattheus (1961) heeft een Ph.D. in computerwetenschappen en is meer dan 25 actief in de gezondheidssector. Hij was samen met het artsenkorps actief betrokken als catalysator voor de participatie van de artsen als stakeholder in de ziekenhuisstructuur. Rudy Mattheus is bestuurder van verschillende profit en non profit structuren. Hij is voorzitter van de Niko Group - actief in thuis comfortproducten en -diensten. Hij is o.a. bestuurder Microsoft Innovatie Center Vlaanderen, een PPS met de Vlaamse overheid en lid van het zorgvernieuwingsplatform, een adviesorgaan van de Vlaamse regering. Hij is tevens voorzitter van Voka Health Community.

Algemene Vergadering

Piet De Greef, voorzitter

Hans Bonte

Jo De Ro

Tine Paredis

Pierre Pots

Piet Messiaen

Monsempo Ntonga Mbami

Marcel Hermans

Armand Hermans

Ingrid Fleurquin

dr. Bart De Pauw

dr. Evy Vandemeulebroucke

dr. Veerle Delvaux

dr. Mark Vandervorst