Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan draagt de eindverantwoordelijkheid voor de werking van het ziekenhuis.
Het bestuursorgaan treedt op als toezichtsorgaan en neemt voornamelijk 
strategische beslissingen.
Het bestuursorgaan vergadert maandelijks.

De leden van het bestuursorgaan zijn:

Piet De Greef, voorzitter
Rudy Mattheus, ondervoorzitter
Jacques Mevis, ondervoorzitter
Rita Cuypers
Thomas De Mey
Ingrid Fleurquin
Armand Hermans
Dirk Maes
Lode Peeters
Pierre Pots

Uitgenodigd:
Sarah Stroo, algemeen directeur
dr. Véronique Fabré, hoofdarts 
dr. Lieve Casteleyn, voorzitter Medische Raad

Piet De Greef, voorzitter van het bestuursorgaan (sinds 2019)
Oud-algemeen-directeur van de CM Sint Michielsbond, Piet De Greef, werd namens de VZW
Sint-Jozefkliniek verkozen tot nieuwe voorzitter. Na een aanloop als docent in de Sociale Hogeschool begon Piet De Greef begin jaren ‘80 te werken bij CM Sint-Michielsbond, waarvan hij algemeen directeur werd. Na een einde gesteld te
hebben aan zijn professionele loopbaan is hij actief gebleven in de welzijnssector en zetelt hij in verschillende beleidsorganen. Zo is hij onder meer voorzitter van de raad van bestuur van Present Caritas vrijwilligerswerk, lid van de raad van bestuur van Massembre, afgevaardigd bestuurder van Klim vzw en van oudsher actief binnen de VZW Sint-Jozefkliniek.

Jacques Mevis, ondervoorzitter van het bestuursorgaan (sinds 2019)
Jacques Mevis, die campagnes en projecten ondersteunt bij een ontwikkelingsorganisatie en voorzitter is van Groen Vilvoorde, werd namens het OCMW Vilvoorde verkozen tot ondervoorzitter van ons bestuursorgaan.

Rudy Mattheus, ondervoorzitter van het bestuursorgaan (sinds 2013)
Rudy Mattheus (1961) heeft een Ph.D. in computerwetenschappen en is meer dan 25 actief in de gezondheidssector. Hij was samen met het artsenkorps actief betrokken als catalysator voor de participatie van de artsen als stakeholder in de ziekenhuisstructuur. Rudy Mattheus is bestuurder van verschillende profit en non profit structuren. Hij is voorzitter van de Niko Group - actief in thuis comfortproducten en -diensten. Hij is o.a. bestuurder Microsoft Innovatie Center Vlaanderen, een PPS met de Vlaamse overheid en lid van het zorgvernieuwingsplatform, een adviesorgaan van de Vlaamse regering. Hij is tevens voorzitter van Voka Health Community.

Algemene Vergadering

Piet De Greef, voorzitter
Hans Bonte
Jo De Ro
Tine Paredis
Pierre Pots
Piet Messiaen
Monsempo Ntonga Mbami
Marcel Hermans
Armand Hermans
Ingrid Fleurquin
dr. Bart De Pauw
dr. Evy Vandemeulebroucke
dr. Veerle Delvaux
dr. Mark Vandervorst