Onze missie

We hebben als ziekenhuis de kernopdracht om toegankelijke, kwalitatieve, veilige en waardevolle zorg aan te bieden en te leveren voor onze zorgklanten in onze regio.

Toegankelijke zorg

We hebben, vanuit ons DNA en onze ontstaansgeschiedenis, een bijzondere aandacht voor onze zorgklanten met beperkte financiële draagkracht. Naast daadwerkelijke en snelle toegang tot de zorg, is financiële toegankelijkheid eveneens van wezenlijk belang.

Om de betaalbaarheid van de zorg te realiseren moeten desgevallend –naast de wettelijk voorziene mechanismes- de nodige eigen solidariteitsmechanismen in plaats worden gesteld.

Kwalitatieve (medische en verpleegkundige) zorg

Er worden ook uiteraard steeds dezelfde kwalitatieve medische en verpleegkundige zorgen verstrekt aan al onze patiënten. We moeten dag in dag uit streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit van de zorg. 

Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid staat eveneens voorop: we moeten alles in het werk stellen om onveilige handelingen voor onze patiënten uit te sluiten. We streven daarom naar het “zero defect”.

Waardevolle zorg

We willen ook waardevolle zorg (value based healthcare) bieden aan onze zorgklanten. We bepalen steeds de toegevoegde waarde van wat we doen vanuit het perspectief van onze zorgklanten. De nadruk ligt op zorg die bijdraagt aan zijn welzijn en gezondheid. We analyseren nauwkeurig wat waarde voor de klant betekent, hetgeen toelaat te bepalen wat hij of zij als verspilling zal beschouwen. Waardevolle zorg gaat ook over de manier waarop we optimaal geïntegreerd kunnen samenwerken met andere zorgaanbieders of organisaties binnen een bepaald zorgtraject, zodat we een maximale waarde realiseren voor onze zorgklanten.

Zorg in de regio

We willen ons profileren als een sterk regionaal ziekenhuis dat de basis-specialistische zorg aanbiedt aan de inwoners van Vilvoorde en omstreken en samenwerkt in een netwerk om hooggespecialiseerde zorg –die investeringen vergt in dure medische technologie- aan zijn zorgklanten aan te bieden. 

Onze toetsstenen

Het nut van toetsstenen

De toetsstenen zijn zoals waarden. Ze bepalen het gedrag, de onderlinge relaties, de werkmethodes en finaal de hele organisatiecultuur. Een optimale overeenstemming tussen de persoonlijke waarden/toetsstenen van de medewerkers en die van onze organisatie is van wezenlijk belang. Als die overeenstemming er is, kan de medewerker bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van onze organisatie.

Het is belangrijk dat de medewerkers van onze organisatie zich herkennen in de toetsstenen. Die herkenbaarheid zal ertoe leiden dat de toetsstenen van pas kunnen komen op het ogenblik dat er conflicten ontstaan dan wel als bepaalde beslissingen lijken vast te lopen. Toetsstenen zijn bakens bij beleidskeuzes en conflicten. Ze laten toe om de juiste richting te bepalen. En begrip te bewerkstelligen voor de –soms moeilijke- keuzes gemaakt op basis van die toetsstenen. 

Het benoemen van de toetsstenen en ze dagdagelijks gebruiken, laat toe om een bedrijfscultuur op te bouwen of te laten evolueren. Dit verhoogt de coherentie en duurzame manier van werken.

In het kader van dit strategisch plan worden de toetsstenen bepaald. We geven aan wat de verwachtingen zijn van een bestuur van een waardengedreven organisatie zoals AZ Jan Portaels.

De toetsstenen

  • Betrokkenheid
  • Respect
  • Integriteit
  • Hoffelijkheid
  • Permanente verbetering
  • Samen werken en beslissen