Online patiëntendossier

Momenteel beschikbaar via Mijn Gezondheid

Je kan inloggen in je persoonlijk dossier via de website mijngezondheid. Je kan verder doorklikken naar Cozo om je medisch dossier (resultaten onderzoeken en labotests) van het AZ Jan Portaels te raadplegen.

 

Binnenkort beschikbaar via mynexuzhealth

Het ziekenhuis rolt momenteel het elektronisch patiëntendossier van Nexuzhealth uit. Dit wordt onderdeel per onderdeel aangepakt en zal in totaliteit een doorlooptijd van ongeveer 5 jaar kennen.

De medische verslagen van het AZ Jan Portaels zullen pas in mynexuzhealth kunnen verschijnen na opstart van het desbetreffende onderdeel. Dit onderdeel is momenteel voorzien voor juli-september 2024.

Ben je al mynexuzhealth-gebruiker? Dan hoef je niets te doen, de door de arts gevalideerde verslagen van ons ziekenhuis zullen daar vanaf dan ook in verschijnen, naast alle bestaande info die je daarin kan raadplegen.

Meer informatie kan je hier terugvinden. 

Schriftelijk patiëntendossier

Het opvragen van je medisch patiëntendossier is, ten gevolge van de privacywetgeving, enkel schriftelijk mogelijk.

Voor meer informatie kan je hier terecht.