Prenatale consultaties
Door de organisatie van deze prenatale consultaties of -raadplegingen hopen wij tegemoet te komen aan uw vragen, wensen en verwachtingen. Elke vraag telt! Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de prenatale consultaties of raadplegingen. 
 

8 weken Eerste controle, bloedafname, echografie, bepalen van vermoedelijke
verlosdatum 
* Wat brengt u mee: zwangerschapsattest
12 weken Eerste trimesterscreening:  echografie, nekplooimeting, combinatietest
14 weken Vroedkundige consultatie: verloop van de zwangerschap en bespreking van infoavonden
16 weken Standaardcontrole
20-22 weken Standaardcontrole, structurele echografie
24-26 weken Standaardcontrole, zoetzwangertest (opsporen van zwangerschapsdiabetes) 
* Wat brengt u mee: documenten voor kraamgeld en erkenning (bij gemeente)
28-30 weken Standaardcontrole
* Wat brengt u mee: medisch voorschrift voor kinesitherapie, eventueel voorschrift voor kinkhoest- en griepvaccinatie
32 weken Standaardcontrole bloedafname
34 weken Vroedkundige consultatie: voorbereiding arbeid en bevalling
33-35 weken Standaardcontrole, vaginaal onderzoek en uitstrijkje voor GBS-screening (streptokokken), groeiechografie, bloedafname
38 weken Standaardcontrole, eventuele CTG-monitoring van moeder en kind
40 weken Zwangerschapsduur: standaardcontrole, vaginaal onderzoek
Meer dan 40 weken CTG-controle om de twee à drie dagen

Praktische informatie
- Raadplegingen zijn steeds op afspraak
- Contacteer de dienst Consultaties voor een afspraak bij de gynaecoloog, vroedkundige of voor een CTG-controle
- Breng steeds uw identiteitskaart mee
- Meld u aan bij de dienst Opname en Inschrijvingen in de algemene inkomhal
- U wordt stipt op tijd verwacht
- Mocht u verhinderd zijn, graag een seintje aan de dienst Consultaties