Met het vernieuwde dagziekenhuis geriatrie  willen we een antwoord bieden op de vraag naar ambulante diagnoses en behandelingen, om hospitalisaties voor geriatrische patiënten zoveel mogelijk te vermijden. Dankzij de uitgebreide ervaring van het team, zullen we de verwijzende artsen en hun patiënten ongetwijfeld een grote meerwaarde bieden.

Het team van het dagziekenhuis bestaat - naast geriaters en (hoofd)verpleegkundigen -   uit paramedici met een specifieke voeling met de geriatrische patiënt: ergotherapeuten, sociaal verpleegkundigen, psychologen, diëtiste en een logopediste…
Samen bieden ze een totaalpakket aan de patiënt.

Volgende programma’s worden aangeboden:
- osteoporosekliniek
- cognitieve investigaties
- nazicht anorexie/vermagering
- valinvestigaties
- transfusie/Injectafer® 
- preoperatief nazicht.

Uiteraard zijn ook programma’s op maat mogelijk.
Locatie: Blok A, 3de verdiep

Dagziekenhuis Geriatrie T 02 257 54 48 (van 8u tot 16u)
Hoofdverpleegkundige  Sigrid Vandeputte