De Vlaamse Regering en Wouter Beke, Vlaams Minister voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
keurden de aanvraag voor een nieuw ‘gezondheidshuis’, op de CAT-site in Vilvoorde, definitief
goed. Hiermee krijgt het AZ Jan Portaels een akkoord voor de verdere uitbouw van het
enige regionaal ziekenhuis in de Noordelijke Vlaamse rand. Het project van AZ Jan Portaels,
dat deel uitmaakt van het ziekenhuisnetwerk Briant, speelt in op de duurzame zorginfrastructuur
van morgen: een kleiner, wendbaar en duurzaam ‘gezondheidshuis’.

Zo investeert AZ Jan Portaels ten volle in preventieve zorg, geïntegreerde zorgverlening
en een omzetting van klassieke hospitalisaties naar daghospitalisaties.
Ook alternatieve technologische mogelijkheden zoals Robotic Process en digitalisering worden
onderzocht met externe partners. De COVIDcrisis herinnerde het ziekenhuis tevens aan de
noodzaak van een flexibele infrastructuur. Zo zal er gekozen worden voor een modulair
bouwconcept om adequaat in te spelen op een veranderende en soms acute zorgvraag.

Maar ook duurzaamheid speelt in het plan een belangrijke rol. Zo zal het ziekenhuis van morgen
investeren in een energiezuinig gebouw aan de hand van hernieuwbare bronnen.
De ligging van het terrein, op wandelafstand van het station van Vilvoorde en de stadskern, biedt tevens de mogelijkheid tot duurzame mobiliteit. Het project draagt in belangrijke mate mee
bij tot de ontwikkeling van de CAT-site (oude Renaultsite) in Vilvoorde tot een gemengde
stadswijk. De bouw van het ‘gezondheidshuis’ zal starten in 2023.

Het bestuur en de directie van het AZ Jan Portaels zijn verheugd om het vertrouwen van de Vlaamse regering, Minister Wouter Beke voor de uitvoering van dit strategisch project voor de Vlaamse rand.
Ook danken zij uitdrukkelijk de burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte, en gedeputeerde van de provincie, Tom Dehaene, om dit verhaal mee vorm te geven en waar te maken.

De regio Halle-Vilvoorde wordt de komende decennia geconfronteerd met een fors stijgende
zorgvraag, van 15% tot 50% voor alle hospitalisaties samen in 2030. Daarop is het gezondheidshuis een belangrijk antwoord voor de inwoners van de Vlaamse Rand. Het plan baseert zich op de toekomstvisie van de Vlaamse regering zoals vervat in het Groenboek ‘Hospital Of The Future’ (2019).
Het gezondheidshuis zal met haar ruime capaciteit volop inzetten op een samenwerking met de eerstelijnszorg zoals huisartsen en thuisverpleegkundigen maar gaat ook op zoek naar partnerschappen met bijvoorbeeld andere BRIANT-netwerk-ziekenhuizen voor bepaalde ondersteunende activiteiten.

Vlaams Minister Wouter Beke:
“De Vlaamse Regering investeert 900 miljoen in nieuwe ziekenhuisinfrastructuur om zo in te
spelen op de nieuwe uitdagingen. Denk maar aan de vergrijzing, de toenemende nood aan
chronische zorg, innovaties,... En de pandemie heeft duidelijk gemaakt dat ook de nood aan flexibiliteit essentieel is. Eén van de belangrijkste investeringen is de bouw van het nieuwe ‘gezondheidshuis’ in Vilvoorde.
Dit is het voorbeeld waar we met onze ziekenhuisinfrastructuur vanuit de Vlaamse overheid
naartoe willen, waarbij ingezet wordt op duurzame en wendbare infrastructuur waar de patiënten
centraal staan en de beste zorg krijgen. Ziekenhuizen van de toekomst zetten in op een
goede samenwerking met alle gezondheids- en zorgactoren. Denk maar aan de huisartsen en
thuisverpleegkundigen. Het nieuwe Gezondheidshuis in Vilvoorde zal hier een mooi voorbeeld van worden."

Meer info over het gloednieuwe concept? Download hier een beknopte informatiekaart.