De combinatie van diabetes en zwangerschap zorgt voor heel wat risico's.

Daarom is het belangrijk dat deze patiëntes nauw opgevolgd kunnen worden door een team met bijzondere expertise en ervaring.

Diabetespatiënten die zwanger zijn (of dit willen worden) en vrouwen met zwangerschapsdiabetes worden daarom, in nauw overleg met hun gynaecoloog, regelmatig gezien door een gespecialiseerd team van educatoren, diëtisten en diabetoloog.