Obesitas is een chronische aandoening die gepaard gaat met ernstige gezondheidsrisico’s en belangrijke psychosociale impact op de patiënt. Goede medische en paramedische begeleiding en niet aflatende motivatie van de patiënt kan tot gewichtsreductie leiden. Belangrijk is realistische doelstellingen te formuleren en na te streven.

Streefdoel is het bereiken van een “gezonder” gewicht. Dit kan een lager gewicht zijn, maar ook gewichtsbehoud met goede controle van de comorbiditeiten en gezondere levensstijl is vaak reeds een grote stap in de goede richting. Om dit te bereiken hebben we het team van de diabeteskliniek uitgebreid tot een heus In onze nieuwe obesitaskliniek trachten we onze patiënten te begeleiden naar een gezonder gewicht. Dat doen we met een sterk multidisciplinair team. Het team omvat diëtistes, psycholoog, internisten, endocrinologen, abdominaal chirurgen, fysische geneesheren en kinesitherapeuten. Het multidisciplinair team garandeert een individuele aanpak op maat van elke patiënt. Een gezonde levensstijl is en blijft hierin de basis.

Eventuele indicaties voor chirurgische vermageringstechnieken worden ook geëvalueerd waar nodig. Er wordt hier uiteraard rekening gehouden met de bestaande terugbetalingscriteria voor bariatrische heelkunde. Patiënten die voor heelkunde in aanmerking komen worden doorverwezen naar de abdominaal chirurgen.

Mogelijke bariatrische ingrepen zijn de gastric banding, de mini-gastric bypass en en sleeve gastrectomie.

Dienst endocrinologie                                  T 02 257 53 52

Dienst abdominale heelkunde                    T 02 257 57 60

Gewicht in balans

Dieet- en bewegingsprogramma voor mensen met obesitas

Dit dieet- en bewegingsprogramma richt zich tot iedereen die gemotiveerd is om zijn/haar overgewicht
aan te pakken. U kan dit programma volgen op verwijzing van de endocrinoloog.

Uw huisarts verwijst u dus eerst voor een grondig nazicht bij de endocrinoloog. Andere oorzaken
van overgewicht zijn uit te sluiten en te behandelen en ook de mogelijke secundaire aandoeningen worden gediagnosticeerd en behandeld alvorens dit programma aan te vatten.
We coachen u gedurende 6 maanden. Na deze 6 maanden hopen we dat u uw gewicht verder
onder controle kan houden met een gezondere levensstijl, aangepaste eetgewoonten en meer
beweging.

Contact: Secretariaat Endocrinologisch Centrum: 02 257 53 52