Centrale aansprakelijkheid

Volgens artikel 30 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen heeft iedere patiënt het recht om van het ziekenhuis informatie te krijgen over de aard van de rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werken. De centrale aansprakelijkheid bij de naleving van de rechten van de patiënt door de beoefenaar, ligt bij het ziekenhuis. Indien u informatie wenst over de individuele rechtsverhouding in het ziekenhuis en een bepaalde beroepsbeoefenaar (arts, verpleegkundige,...) kan u deze opvragen bij de ombudsdienst. Gelieve de naam van de beroepsbeoefenaar duidelijk te vermelden. U kan uw vraag voor informatie steeds stellen, ook na de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar. U kan dit schriftelijk of mondeling doen.

Elke zorgverstrekker die niet onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis valt, heeft zich contractueel verbonden een verzekering aan te gaan voor dekking van zijn burgerlijke aansprakelijkheid. De meeste artsen van AZ Jan Portaels zijn aangesloten bij de groepspolis 'beroepsaansprakelijkheid geneesheren'.

U kan deze informatie steeds opvragen bij de ombudsdienst. Voor verstrekkers die onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis vallen, heeft het ziekenhuis zelf een passende verzekering afgesloten.
 

Categorie beroepsoefenaar  Statuut  Vallen onder  aansprakelijkheid
van het ziekenhuis
Artsen  Zelfstandigen  Nee
Verpleegkundigen, vroedvrouwen,
zorgkundigen
 Werknemer  Ja
Kinesitherapeuten en logopedisten   Werknemer of zelfstandige  Nee
Apothekers  Werknemer  Ja
Podologen en osteopaten  Zelfstandige  Nee