Ziekenfondsen maken met artsen afspraken over prijzen om ervoor te zorgen dat een patiënt na een doktersbezoek niet voor een onaangename financiële verrassing komt te staan. Als een arts akkoord is gegaan met deze afspraken, dan is hij of zij geconventioneerd.

Overal in het AZ Jan Portaels wordt u tegen conventietarieven behandeld en onderzocht, met uitzondering van NMR-onderzoeken. Deze tarieven worden geafficheerd in de wachtruimte van de onderzoekslokalen.

Voor de consultaties Dermatologie geldt slechts een gedeeltelijke conventionering.

Tevens kan u een lijst met producten en diensten die geen strikt medische indicatie hebben met geldende tarieven opvragen bij de dienst Opname en Inschrijvingen

 

Voor de conventioneringsstatus van de artsen-specialisten in onze satelliet MC Elewijt, klik hier.