Directieteam

De dagelijkse leiding van het ziekenhuis is in handen van het directieteam: 

Thierry Freyne, algemeen directeur - voorzitter directieteam
Thierry Freyne is algemeen directeur van het ziekenhuis sinds oktober 2018. Voordien bekleedde hij verschillende (leidinggevende) functies binnen justitie. Hij startte zijn loopbaan als advocaat, werd gerechtelijk stagiair om vervolgens in 2000 onderzoeksrechter en in 2008 substituut-procureur-generaal te Brussel te worden. Nadien werd hij directeur van het centraal orgaan voor de inbeslagneming en de verbeurdverklaring en in 2014 de eerste procureur des Konings van Halle-Vilvoorde.

Dr. Véronique Fabré, hoofdarts
Véronique Fabré is hoofdarts in het ziekenhuis sinds 1 april 2021. Ze startte haar loopbaan in 1999 als gynaecoloog in een ander algemeen ziekenhuis, waar zij  tevens voorzitter van de Medische Raad werd. Na verschillende managementsopleidingen maakte ze in 2019 de overstap naar een directiefunctie en combineerde ze de functie van hoofdarts en leidinggevende van de medische registratie.

Koen Verbruggen, directeur Financiën, IT en Facilitaire diensten
Na aanvankelijk een loopbaan uitgebouwd te hebben binnen de bancaire sector (corporate en investment banking) maakte Koen Verbruggen in 2003 een carrière-switch naar de social profit sector als Finance & Administration Manager in een universitair ziekenhuis. Hij is sedert 2007 werkzaam als directielid binnen het AZ Jan Portaels ziekenhuis te Vilvoorde  en stelt die opgebouwde kennis en ervaring nog dagelijks ten dienste van de verdere uitbouw van de organisatie.

Sarah Stroo, directeur HR
Sarah Stroo is sinds oktober 2019 HR-directeur binnen het ziekenhuis. Ze startte haar loopbaan in 2007 binnen de Rechterlijke Orde.  De laatste zes jaar was zij als secretaris-hoofd van dienst verantwoordelijk voor het HR-beleid en de aansturing van alle parketsecretariaten bij het parket van Halle-Vilvoorde.

Yolande Daelemans, Waarnemend Directeur Patiëntenzorg
Yolande Daelemans startte haar loopbaan als verpleegkundige in 1999 in een ander algemeen ziekenhuis op een verpleegafdeling. Binnen dit ziekenhuis heeft ze de mogelijkheid gekregen om op verschillende afdelingen te werken en opleidingen te volgen. Na het behalen van haar masterdiploma in 2016 is zij binnen het AZ Jan Portaels ziekenhuis gestart als stafmedewerker kwaliteit. In 2019 heeft ze de functie van strategisch beleidsmedewerker op zich genomen om dit vanaf eind 2019 te combineren met de functie van kwaliteitscoördinator. Eind 2021 kreeg Yolande Daelemans de opportuniteit om de rol van waarnemend directeur patiëntenzorg op zich te nemen.

Contact : directiesecretariaat [at] azjanportaels.be