Directieteam

De dagelijkse leiding van het ziekenhuis is in handen van het directieteam: 

Sarah Stroo, algemeen directeur - voorzitter directieteam
Sarah Stroo is algemeen directeur van het ziekenhuis sinds februari 2023. Ze startte haar loopbaan in 2007 binnen de Rechterlijke Orde.  Sinds 2019 maakt ze als HR-directeur deel uit van het directieteam van het Vilvoordse ziekenhuis. Sarah heeft een sterk en dynamisch HR-team uitgebouwd waardoor er werk kon gemaakt worden van de positionering van AZ Jan Portaels op het vlak van Human Resources.  Er is momenteel een mooie basis aanwezig van een hedendaags HR-beleid, waar er kan worden ingezet op diverse domeinen: leren en ontwikkelen, welzijn op het werk, rekruteren en interne loopbaan en algemeen HR-advies rond het personeelsdossier en de diverse -payrollaspecten.  De kers op de taart kwam er tijdens de recente accreditatieronde door Qualicor waar het HR-team een expliciete vermelding kreeg voor hun opleiding – en performance beleid.

Dr. Véronique Fabré, hoofdarts
Véronique Fabré is hoofdarts in het ziekenhuis sinds 1 april 2021. Ze startte haar loopbaan in 1999 als gynaecoloog in een ander algemeen ziekenhuis, waar zij  tevens voorzitter van de Medische Raad werd. Na verschillende managementsopleidingen maakte ze in 2019 de overstap naar een directiefunctie en combineerde ze de functie van hoofdarts en leidinggevende van de medische registratie.

Koen Verbruggen, directeur financiën, IT en facilitaire diensten
Na aanvankelijk een loopbaan uitgebouwd te hebben binnen de bancaire sector (corporate en investment banking) maakte Koen Verbruggen in 2003 een carrière-switch naar de social profit sector als Finance & Administration Manager in een universitair ziekenhuis. Hij is sedert 2007 werkzaam als directielid binnen het AZ Jan Portaels ziekenhuis te Vilvoorde  en stelt die opgebouwde kennis en ervaring nog dagelijks ten dienste van de verdere uitbouw van de organisatie.

Yolande Daelemans, directeur patiëntenzorg
Yolande Daelemans startte haar loopbaan als verpleegkundige in 1999 in een ander algemeen ziekenhuis op een verpleegafdeling. Binnen dit ziekenhuis heeft ze de mogelijkheid gekregen om op verschillende afdelingen te werken en opleidingen te volgen. Na het behalen van haar masterdiploma in 2016 is zij binnen het AZ Jan Portaels ziekenhuis gestart als stafmedewerker kwaliteit. In 2019 heeft ze de functie van strategisch beleidsmedewerker op zich genomen om dit vanaf eind 2019 te combineren met de functie van kwaliteitscoördinator. Eind 2021 kreeg Yolande Daelemans de opportuniteit om de rol van waarnemend directeur patiëntenzorg op zich te nemen.

Mariken Minjauw, HR-manager

Contact: directiesecretariaat [at] azjanportaels.be