Opdrachtverklaring

 • Een begeleidende en raadgevende opdracht met betrekking tot de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg
 • Een ondersteunende opdracht bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek
 • Een adviserende opdracht met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen en op reproductief materiaal. 
 • De ethische commissie van het AZ Jan Portaels evalueert studieprojecten/onderzoeken over wetenschappelijke, medische en gezondheidsgerelateerde onderwerpen, voor zover deze uitgevoerd worden in het ziekenhuis en/of in samenwerking met onze 1ste lijns-partners.

(Bron: art 70 Gecoördineerde Wet op de Ziekenhuizen)

Samenstelling Ethische Commissie

 • Dr. David Lerouge, voorzitter, anesthesist
 • Martine Van Beersel, secretaris, verpleegkundige
 • Dr. Mark Vandervorst, penningmeester, gynaecoloog
 • Kathleen Verhelst, vrijzinnig moreel consulente
 • Kim De Gieter, apotheker
 • Kim Vermeulen, psychologe
 • Dr. Luc De Munck, extern huisarts
 • Dr. Kim Taeymans, chirurg
 • Dr. An-Katrien Seghers, gastro-enteroloog
 • Dr. Els Vanhoutte, radioloog
 • Dr. Veerle Delvaux, anatomopatholoog
 • Dr. Wim Vleminckx, anaesthesist
 •  Meester Ruben Van Steenbrugge, extern jurist

Samenstelling Crisiscel

 • Dr. De Munck, extern huisarts
 • Dr. Veerle Delvaux, anatomopatholoog
 • Dr. David Lerouge, anesthesist
 • Reserve: Martine Van Beersel, secretaris, verpleegkundige
Aanvraag voor het uitvoeren onderzoek/enquête ikv master/bachelorproef

Ethische vragen

Als zorgverlener kan u bij de diagnosestelling of behandeling van uw patiënten geconfronteerd worden met acute ethische vragen of problemen. In deze situaties kan u steeds beroep doen op de crisiscel van de commissie medische ethiek. Vragen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op anesthesie, palliatieve patiënt, onduidelijkheid therapiecode, problemen wilsverklaringen of euthanasie.

Ook bij volgende situaties kan er om een advies van de crisiscel gevraagd worden:

 • wanneer familie van de zorgklant niet akkoord gaat met ingestelde therapiecode of met de medische behandeling;
 • ingeval de behandelend arts een verstoorde vertrouwensrelatie met de zorgklant ervaart en er moet overwogen worden om de arts-patiënt relatie te stoppen

Indien wenselijk kunnen andere zorgverleners met expertise in de materie uitgenodigd worden om de crisiscel te vervoegen.  

De crisiscel bestaat uit leden die iedere werkdag rechtstreeks telefonisch kunnen worden gecontacteerd via het medisch secretariaat (T 02/257 50 96). De leden van de crisiscel nemen zo snel mogelijk contact met elkaar en met u om binnen een gezamenlijk overleg, vanuit een wettelijk en ethisch denkkader een advies te formuleren.