Onze visie op de toekomst luidt: Één team, één familie, samen voor jouw gezondheid!

Uiteraard dient een visie te worden geduid. Concreet betekent die het volgende:

Onze zorg is gestandaardiseerd en geïntegreerd.

We werken op een geïntegreerde manier samen met de eerste lijn rond zorgklanten met chronische aandoeningen/ziektes. Op dat vlak zetten we een aantal belangrijke stappen om tot een optimale samenwerking te komen en moeten we durven denken aan innovatieve werkwijzen (bijvoorbeeld de anderhalvelijnszorg, transmurale zorgpaden, enz.)

Onze zorgklant heeft recht op een uitzonderlijke beleving en ervaring tijdens zijn aanwezigheid in het ziekenhuis.

We willen alles in het werk zetten om onze zorgklanten een uitzonderlijke beleving te verzekeren tijdens hun aanwezigheid in het ziekenhuis. Hierbij houden wij uiteraard ook rekening met de culturele diversiteit van onze zorgklanten.

Onze medewerkers zijn thuis in ons gezondheidshuis.

We willen inzetten op het welzijn van onze medewerkers, zodat ze met veel enthousiasme en graag komen werken in ons gezondheidshuis. Dit betekent ook dat we onze medewerkers uitstekende opleidings- en ontwikkelingskansen bieden, dat we een attractief remunératiepakket kunnen aanbieden en dat ze werken in een lean-omgeving waar de mens centraal staat. We willen ook op een actieve wijze inzetten op diversiteit binnen onze teams, dit om een antwoord te kunnen bieden op de vragen van onze diverse samenleving. 

We zetten in op preventie: van 'sick-care' naar 'health-care'.

Vandaag wordt de nadruk gelegd op curatieve geneeskunde, daar waar de overheid een evolutie wenst naar meer preventie. Het één kan samengaan met het andere, maar vergt een benadering die meer aandacht heeft voor preventieve geneeskunde. We willen evolueren van een ziekenhuis naar een gezondheidshuis, dat een onderdeel is van een groter geheel dat de nadruk legt op gezondheidszorg.

Een sterk regionaal ziekenhuis.

We willen als ziekenhuis een belangrijke positie innemen in de zorgregio, waarbij we ons willen profileren als sterk regionaal ziekenhuis.

De voorgestelde visie legt heel sterk de nadruk op het vormen van een team, een familie. Dit laatste concept is inherent verbonden met de manier waarop binnen het ziekenhuis wordt gewerkt. Er heerst een familiale sfeer, wat beklemtoond wordt in onze visieomschrijving. Samen gaan we voor de gezondheid van onze patiënten die meer dan ooit onze zorgklanten zijn. We leggen de nadruk op geïntegreerde zorg en kwaliteit, o.m. via gestandaardiseerde zorg. Om dit te kunnen realiseren zetten we in op het aantrekken en behouden van onze medewerkers.