Momenteel werken zo’n 65-tal vrijwilligers in het AZ Jan Portaels. Zij betekenen een meerwaarde voor de patiënt en zijn familie, door hun brugfunctie tussen de gezonde buitenwereld en de wereld van de zieke mens. Met een vrijwilliger kan de patiënt in gewone taal, over gewone dingen praten. Een vrijwilliger heeft hiervoor meer tijd dan een professionele zorgmedewerker. 

Interesse in vrijwilligerswerk? 
Contacteer dan

Sophie Ververken, Talent Manager HR
T   02 257 55 64
E   sophie.ververken [at] azjanportaels.be

Of raadpleeg de brochure hieronder.