RIZIV bedrag van een prestatie

Wettelijk overeengekomen bedrag dat een zorgenverstrekker (bv. een arts, een kinesist...) mag aanrekenen voor het uitvoeren van die prestatie.

Derde betalingsregel

In de derdebetalersregeling keert de verzekeringsinstelling het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in de kostprijs van de honoraria rechtstreeks uit aan de zorgverleners (artsen, tandheelkundigen, ...). De gerechtigde moet dit bedrag dus niet meer voorschieten. Hij moet enkel het remgeld betalen.

Remgeld op de verblijfskosten = wettelijk persoonlijk aandeel per dag/prestatie

Iedere patiënt betaalt remgeld op verblijfskosten/prestaties. Dit bedrag is wettelijk bepaald en afhankelijk van uw verzekerbaarheid als rechthebbende bij het ziekenhuis. Het bedrag van dit wettelijk persoonlijk aandeel per dag (vanaf de 1ste, vanaf de 2de en vanaf dag 91) van uw opname kan u terugvinden in de:

Kamersupplement (eenpersoonskamer, tweepersoonskamer, meerpersoonskamer)

Een kamersupplement bedraagt €75 per dag voor een eenpersoonskamer. Voor een twee- of een meerpersoonskamer betaalt u geen extra kamersupplement. (dd. januari 2015) 

Alle informatie vindt u ook terug in de:

Ereloon (honorarium, ereloonsupplementen)

Supplement van een prestatie: bedrag dat bovenop het RIZIV-bedrag aan de patiënt wordt aangerekend (bv. door deconventionering van de arts, door specifieke vragen van kamerkeuze van de patiënt..). De prijs is afhankelijk van uw kamerkeuze. Indien u voor een éénpersoonskamer kiest, dan betaalt u een kamersupplement en kunnen de behandelende artsentot 150% supplement op het honorarium aanrekenen. Dit geldt zowel voor de geleverde prestaties als voor de toezichtshonoraria.
Alle informatie vindt u ook terug in de:

Farmaceutische kosten (geneesmiddelenforfait)

Elke patiënt betaalt een forfaitaire bijdrage van € 0,62 per dag voor de terugbetaalbare geneesmiddelen (apotheek). Dit is vastgesteld door het RIZIV. De niet-terugbetaalbare geneesmiddelen en producten worden volledig aan de patiënt aangerekend. Deze hebben te maken met farmaceutische producten, implantaten, prothesen en niet-implanteerbare medische hulpmiddelen. Ongeacht het kamertype kunnen deze kosten gedeeltelijk of volledig ten laste zijn van de patiënt. Deze kostprijs is afhankelijk van het type en de door de patiënt gekozen of door de arts voorgeschreven materialen en producten. De prijs van deze materialen of producten is op eenvoudige vraag te bekomen bij de behandelende arts of het ziekenhuis. ( september 2014) 

Alle informatie vindt u ook terug in de:

Terugbetalingstarief van een prestatie

Gedeelte van het RIZIV-bedrag dat door de mutualiteit wordt terugbetaald.

Conventionering (verbintenistarief)

Ziekenfondsen maken met artsen afspraken over prijzen om ervoor te zorgen dat een patiënt na een doktersbezoek niet voor een onaangename financiële verrassing komt te staan. Als een arts akkoord is gegaan met deze afspraken, dan is hij of zij geconventioneerd.

Overal in het ziekenhuis wordt men tegen conventietarieven behandeld en onderzocht, met uitzondering van NMR-onderzoeken. Deze tarieven worden geafficheerd in de wachtruimte van de onderzoekslokalen.
Tevens kan u een lijst met producten en diensten die geen strikt medische indicatie hebben met geldende tarieven opvragen bij de dienst Opname en Inschrijvingen.