Omwille van de covid19-pandemie, zijn er voorlopig geen rondleidingen mogelijk.

In groep krijg je een rondleiding op de verschillende verloskundige diensten: Verloskamer, Materniteit, N-dienst. Een vroedvrouw ontvangt je en neemt je mee naar deze afdelingen. Ondertussen geeft zij aan de groep veel uitleg over o.a. hoe alles verloopt als je moet binnenkomen om te bevallen, waar je je moet aanmelden, wat er allemaal standaard gebeurt, wat er eventueel nog allemaal kan gebeuren en hoe het ‘normale’ verloop van een arbeid, bevalling, eerste dagen postpartum, … is. Er is ook zeker ruimte voor extra vragen – als je persoonlijke vragen hebt, mag je na de rondleiding de vroedvrouw even aanspreken of kan je ook altijd een extra afspraak maken bij de vroedvrouw. Deze rondleiding duurt ongeveer een uurtje.

Ook een consulente van de mutualiteit geeft kort en bondig uitleg over:
o moederschapsrust voor de komende 15 weken …
o of u bent zelfstandige .. dan is er een ander verhaal
o werkverwijdering omdat uw job dit vraagt
o geboorteverlof, altijd welkom voor vader/meemoeder
o borstvoedingspauzes of -verlof … volgens uw wens …
o baby blijft langer in het ziekenhuis … wat nu ?
o nog een vraag ?

Er zullen ook infostandjes staan waar Kind & Gezin en zelfstandige vroedvrouwen aanwezig zijn voor meer info over de begeleiding aan huis na de bevalling.

Als goed geïnformeerde ouder, ben je beter betrokken bij alle zorgen rond zwangerschap en geboorte en kan je nadien alle tijd en aandacht voor je baby vrijmaken.