Geriatrie

Zorgprogramma geriatrie

De geriatrieafdelingen behandelen acute en chronische aandoeningen die bij de oudere patiënt voorkomen, waarbij naast het curatieve ook alle aandacht gaat naar de levenskwaliteit en de zelfredzaamheid. Er is dan ook een nauwe samenwerking met de dienst Revalidatie en de sociale dienst.

Dagziekenhuis geriatrie

Met het vernieuwde dagziekenhuis geriatrie  willen we een antwoord bieden op de vraag naar ambulante diagnoses en behandelingen, om hospitalisaties voor geriatrische patiënten zoveel mogelijk te vermijden. Dankzij de uitgebreide ervaring van het team, zullen we de verwijzende artsen en hun patiënten ongetwijfeld een grote meerwaarde bieden.

Het team van het dagziekenhuis bestaat - naast geriaters en (hoofd)verpleegkundigen - uit paramedici met een specifieke voeling met de geriatrische patiënt: ergotherapeuten, sociaal verpleegkundigen, psychologen, diëtiste en een logopediste. Samen bieden ze een totaalpakket aan de patiënt.

Volgende programma’s worden aangeboden:

  • Osteoporosekliniek
  • Cognitieve investigaties
  • Nazicht anorexie/vermagering
  • Valinvestigaties
  • Transfusie/Injectafer® 
  • Preoperatief nazicht

Uiteraard zijn ook programma’s op maat mogelijk.

(zoektermen: fixatie, fixeren)

Artsen

Verpleegafdelingen

Geriatrie 1     T 02 257 58 60
Hoofdverpleegkundige Gerlinde Willems   T 02 257 58 61
Locatie: Blok A, 3de verdiep

Geriatrie 2   T 02 257 58 70
Hoofdverpleegkundige An Ronsmans
Locatie: Blok A, 3de verdiep

Dagziekenhuis Geriatrie T 02 257 54 48
Hoofdverpleegkundige  Sigrid Vandeputte
Locatie: Blok A, 3de verdiep

Voor afspraken bij de geriater: T 02 254 64 00

Multidisciplinair geriatrisch handboek