COVID 19 bezoekuren

Opgelet, omwille van de maatregelen naar aanleiding van Covid-19 gelden momenteel afwijkende bezoekuren. 

Elke patiënt mag één bezoeker aanduiden waarvoor een persoonlijke bezoekerskaart (op naam) aangemaakt wordt. Hierop is het tijdslot aangeduid waarop bezoek mogelijk is (17u30-18u of 18u30-19u of afwijkend).
Vanaf maandag 7 september mogen verschillende personen (telkens maar 1 per bezoekmoment en dus 1 per dag én lid van de “bubbel”) de patiënt komen bezoeken. Op de bezoekerskaart staat de naam van de eerste bezoeker. Hij of zij is verantwoordelijk voor het bijhouden van de namen van andere bezoekers (bv. in geval van contact tracing).

Om een voorbeeld mee te geven: opa ligt in het ziekenhuis. Tot nu toe ging steeds dezelfde dochter met de bezoekerskaart op haar naam op bezoek. Vanaf aanstaande maandag mag zij die kaart doorgeven aan bijvoorbeeld haar zoon, die in haar bubbel zit. Zo kan hij ook op bezoek gaan. De volgende dag kan nog iemand uit dezelfde bubbel op bezoek gaan. 

Gelieve de vermelde bezoekuren te respecteren en eventuele instructies van onze medewerkers op te volgen. Voor een aantal afdelingen geldt een afwijkende bezoekregeling:

 • Materniteit: de partner is heel de dag welkom, broers en zussen tussen 16u00-18u00
 • Pediatrie: beide ouders zijn altijd welkom
 • Vroedkundige of gynaecologische consultatie: partner mag meekomen als begeleider
 • Kritieke en palliatieve diensten: bezoek wordt bepaald in overleg met de behandelend arts
 • Covid-patiënten: bezoek is niet toegestaan

Zorg ervoor dat je de bezoekerskaart ook steeds op zak hebt en kan voorleggen aan onze medewerkers. Ook tijdens je bezoek heb je aandacht voor een correcte hand- en hoesthygiëne en pas je de principes van social distancing toe.
Breng je eigen mondmasker mee en hou het de hele tijd op tijdens je bezoek.

Bij koorts of andere ziekteverschijnselen stel je het bezoek uit en blijf je thuis.


Bezoek en bezoekuren

Om voor iedereen een aangenaam verblijf te garanderen, zouden we u willen vragen zich aan volgende afspraken te willen houden.
Om een maximale rust voor de patiënten te kunnen garanderen, alsook de zorg op de afdeling vlot te laten verlopen, vragen we bezoekers volgende zaken te respecteren:

 • De duur van het bezoek in tijd te beperken
 • De aangegeven bezoekuren zeker te respecteren
 • Niet op bedden te gaan zitten
 • Kinderen rustig te houden en zeker niet in de gangen te laten rondlopen

Om de rust in het kader van een spoedig herstel van de patiënten te kunnen garanderen en de werking van de verpleegafdelingen efficiënt te laten verlopen, worden noodzakelijke beperkingen wat betreft de bezoekuren opgelegd. Afwijkingen op deze bezoekuren zijn slechts mogelijk na overleg met de hoofdverpleegkundige van de desbetreffende verpleegafdeling. 

De specifieke zorg en noodzakelijke rust van de patiënten op de volgende afdelingen, vereisen een strikte naleving van een specifieke bezoekregeling:

 • Intensieve Zorgen | elke dag tussen 14u30 en 15u, 19u en 19u30. De duur van  het bezoek is beperkt tot maximum 30 minuten en er worden maximum twee personen tegelijkertijd per patiënt toegelaten.
 • PAAZ | elke weekdag tussen 18u en 20u, elke zater-, zon- en feestdag tussen 14u en 20u.

Op volgende afdelingen zijn speciale bezoekuren van toepassing:

 • Materniteit | eenpersoonskamers: doorlopend bezoek toegelaten voor partner en kinderen
 • Pediatrie | voor ouders is doorlopend bezoek toegelaten
 • Palliatieve Eenheid De Cirkel | doorlopend bezoek toegelaten

Filmen en fotograferen in AZJP

Patiënten en bezoekers die filmpjes, foto’s en/of selfies willen maken in het AZJP moeten het beleid van het AZJP hierover respecteren.

 • Foto’s en films van medische handelingen door AZJP-medewerkers
  Als een patiënt of een bezoeker een medische handeling wil fotograferen of filmen, moet hij of zij de toestemming vragen aan de arts of andere zorgverstrekker die men wil fotograferen of filmen. In principe moet de toestemming schriftelijk  gebeuren, tenzij de praktijk dit onmogelijk maakt. Toestemming wordt enkel gegeven voor privégebruik van de beelden.
 • Foto’s en filmpjes van AZJP-medewerkers
  Als men een AZJP-medewerker wil fotograferen of filmen, moet de patiënt of de bezoeker altijd toestemming vragen aan de betrokken medewerker. Mondelinge toestemming van de AZJP-medewerker volstaat.
 • Foto’s en films van zichzelf
  Patiënten mogen foto’s van zichzelf of selfies nemen. Zij zijn hier zelf voor verantwoordelijk. Als een AZJP-medewerker of medepatiënt op de foto voorkomt, moet toestemming gevraagd worden aan de betrokken medewerker of medepatiënt.
 • Foto’s en filmpjes van patiënten door het AZJP
  Om de privacy van patiënten te waarborgen, opteert het AZJP ervoor om nooit patiënten op een herkenbare manier in beeld te brengen. Enkel met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de patiënt is dit mogelijk. Ook moet de patiënt duidelijk geïnformeerd worden waarvoor het beeld zal gebruikt worden.