Het Klinisch Labo AZJP kan gepersonaliseerde aanvraagformulieren ter beschikking stellen, indien gewenst.

De volgende gegevens zijn minimaal vereist op het aanvraagformulier:

 • Gegevens over de aanvragende arts:
  Naam, voornaam, adres, RIZIV erkenningsnummer en handtekening.
 • Gegevens over de patiënt:
  Naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht, INSZ (rijksregister) nummer.
  Klinische gegevens, zoals gevraagd op het aanvraagformulier
 • Administratieve gegevens:
  Datum van staalafname
  Elke test MOET individueel worden aangekruist.